Voorzitter:

Dhr. E. Eerenberg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman; VVD: P.C.M. van der Vloet; F.H. Deuzeman; D66: J.Sundaram; CDA: E.J. Ilgün; Burgerbelangen: N. v.d. Berg; SP: mw. J.E.L. Futselaar; GroenLinks: mw. T. Hannink; CU: H. de Roode.

Afwezig:

G.C. Hanna (PvdA), mw. V.M. Leonhart (D66), A.J. Le Loux  (BBE), mw. R.R.R. Malisama (ES)

Locatie:

Pétanquevereniging L’Équipe, Geessinkweg 148a te Enschede

 

 

Om de vergadering per agendapunt te beluisteren, klikt u op de betreffende link onder elk agendapunt.

 


•  Klik hier om de volledige vergadering te beluisteren

 

Inleiding op workshop sociaal netwerken - Dhr. R. Effing

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Effing (Saxion/UT)

 • Dhr. Robin Effing geeft in het kader van zijn onderzoek naar social media gebruik onder raadsleden, een workshop voor alle aanwezigen en gaat wat experimenten aan met de gehele zaal om reikwijdte, belang en impact van (sociale) netwerken te laten zien.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

I Opening

 

a. Mededelingen

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), Mw. Nekkers (stadsdeelmanagement), dhr. Wallinga (weth.)

 • Toezegging: wethouder Wallinga zegt inzake wijkcentrum De Helmer toe commissie op de hoogte te houden van de voortgang van de gesprekken met de directe bewoners en zal marsroute verkenning daar in opnemen.

 

b. vaststellen agenda

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. V.d. Vloet (VVD

 • Dhr. Van der Vloet vraagt naar de reden waarom ‘ontwikkelingen Rutbeek’ niet op de agenda staat.

Besluit: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 24 april 2012

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

Besluit: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. M. Nekkers  dhr. Wallinga

 • Wethouder Wallinga geeft inzake school Oosterveld aan dat er nog overleg gaande is met een potentiële huurder/koper en dat er nog geen sloopvergunning is aangevraagd.

Besluit: aandachtspunten- en toezeggingenlijst wordt aangepast. Nieuwe punten uit de vergadering worden aan de lijst toegevoegd.

 

e. Rondvraag

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

 • Er zijn geen vragen vanuit de commissie ingediend.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt.

 

 

II Inhoudelijke agendapunten

 

a. Workshop sociaal netwerken

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Effing (Saxion/UT)

 • Interactief vervolg van de workshop.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

III Beoordeling Raadsvoorstellen

 

a. bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost Haaksbergerstraat 843 (stuknr. 16103)

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

 • Vooraf gemelde inspreker mw. Stuivenberg alsnog afwezig. Zij stuurt haar inbreng later die avond per email toe.

Besluit: voorstel gaat als hamerstuk naar raadsvergadering van maandag 25 juni 2012.


•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

II Inhoudelijke agendapunten (vervolg)

 

b. Stand van zaken Sociaal-economisch programma Wesselerbrink Noord

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Ros (gemeente), mw. Van Drielen (gemeente), dhr. Bouwman (Pvda), dhr. Van den Berg (BBE), dhr. Ilgün (CDA), dhr. De Roode (CU), mw. Hannink (GrL), mw. Futselaar (SP), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Sundaram (D66), dhr. Wallinga

 • Dhr. Ros en mw. Van Drielen presenteren de koerswijziging in het sociaal-economisch programma. Die koerswijziging ligt vooral op het vlak van werk en activering, waar nu versterkt op wordt ingezet o.a. door de inzet van consulenten duurzame arbeid.
 • Commissie vraagt o.a. naar de overlap en samenhang met met andere zaken (werkplein, vitale sportverenigingen, stagemakelaar, talentcoaches). Verder vraagt de commissie naar de waarborg dat het geld wordt gestoken in mensen en niet in persoeel, proceskosten en projectkosten. Ook wil de commissie weten hoe op de lange termijn het budget is verzekerd.
 • Op de vraag of de kosten van talentcoaches bij het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs komen te liggen, antwoord wethouder Wallinga dat dit aan de scholen zelf is om uit te zoeken en dat wethouder Hatenboer hierover overleg heeft met zowel bo als vo.

 • Toezegging: Wethouder Wallinga zegt toe 2 keer per jaar de commissie te informeren / rapporteren, o.a. op basis van de monitor.
 • Toezegging: Mw. Van Drielen zegt mw. Hannink toe in september de stand van zaken aan te geven rondom fysieke plekken voor diverse groepen.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

III Beoordeling raadsvoorstellen (vervolg)

 

b. Gewijzigde vaststelling Wijziging 50 van de Welstandsnota (Beeldkwaliteitsplan / stedenbouwkundig plan Het Bijvank) – stuknr. 16114

 

c. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Het Bijvank Noord" – stuknr. 16115

 

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Bruin-Beers (bewoner), dhr. Bruin (bewoner), dhr. Visser (bewonerscommissie Bijvank-Noord), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Van den Berg (BBE), mw. Futselaar (SP), dhr. De Roode (CU), mw. Hannink (GrL), dhr. Sundaram (D66), mw. Delnaay (gemeente), dhr. Van de Vegt (gemeente), dhr. Schoenmaker (Domijn).

 

 • Beide raadsvoorstellen worden gecombineerd behandeld. Vaststellen beide plannen is het sluitstuk van een jarenlang proces.
 • Insprekers kaarten toenemende overlast agv nieuwe verkeerssituatie aan. Vinden ook de groenvoorzieningen onvoldoende in dat verband (geluid en aanzicht). Dhr. Visser vindt dat gemeente om de eigen geluidsnota heenschrijft en verwacht meer ten aanzien van geluidsoverlast een beeldkwaliteit (aanzien tuinen).
 • Commissie is verdeeld over het plan. Aan de ene kant goed dat er voor deze wijk zoveel aandacht wordt besteed aan porces en inrichting. Aan de andere kant baart eindaanzicht en de ontsluiting via de Rhaanbrink ekele commissieleden nog steeds zorgen. Gevraagd wordt naar mogelijkheden om zowel verkeer te remmen als naar mogelijkheden om tuinaanzicht alsnog te verbeteren in combinatie met geluidsproblematiek. Commissie vindt het onvoldoende als bij alsnog blijkende (verkeers- en geluids)overlast wordt volstaan met terugvallen op bestaand beleid, want dat zou betekenen dat een oplossing laag op de prioriteitenlijst komt.
 • Toezegging: wethouder Wallinga stuurt een memo waarin hij ingaat op de aspecten die de commissie aankaart, met name m.b.t. verkeer en heggen. Fracties zullen op basis daarvan z.s.m. aangeven of zij beide raadsvoorstellen als hamerstuk of als bespreekstuk geagendeerd willen zien voor de raadsvergadering van 25 juni.

Besluit: bespreekstuk tenzij memo wethouder voldoende antwoord geeft op de gestelde vragen.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

SLUITING: 22:47 uur