Aanwezig:

B. van Dijk (plv. voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, , G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, W.E. Wallinga, P.G. Welman en J. van der Zee.

Afwezig:

J. Hofte, F.C.G. Lammerink, U. Visser, T. Windmulder.

 

I  OPENING

II  INGEKOMEN STUK

Kennisgeving van het Koninklijk Besluit van 23 oktober 2004, waarbij eervol ontslag is verleend aan burgemeester J.H.H. Mans.

Beslissing: het ingekomen stuk wordt als voorgesteld behandeld.

SLUITING:  15.55 uur.


 

PROGRAMMA

1. De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft het woord aan de griffier. De griffier leest het Koninklijk Besluit van ontslag voor.


 

2. De burgemeester overhandigt de hamer aan vice-voorzitter Ben van Dijk.


 

3. Vice-voorzitter Ben van Dijk vervolgt de vergadering en geeft het woord aan Marijke van Hees (raadslid PvdA).


 

4. Mevrouw van Hees leidt namens de raad het programma in en nodigt externe gasten uit naar voren te komen voor een gesprek:

  • dhr. Meijer
  • dhr. Rozental
  • dhr. Lemstra

•  Klik hier voor alle sprekers

 

5. Eerste intermezzo.


•  Armand Schreurs

 

6. Bijdrage loco-burgemeester Eric Helder.


 

7. Blok speeches; de heren Kerckhaert (burgemeester van Hengelo) en Holtwisch (burgemeester van Gronau).


•  dhr. Kerckhaert

 

8. Handeling door de Commissaris van de Koningin.


 

9. Speech door Jan Mans.


 

10. Tweede intermezzo.


•  Armand Schreurs

 

11. Onthulling portret en sluiting van de vergadering.