Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: C. Scholtmeijer; CDA: H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: A.A. Broekman-Veltman; SP: J.E.L. Futselaar; GroenLinks: J. Kort; D66: E. Westerbeek; wethouder: E. Helder

Afwezig:

PvdA: M.E.J.H. Kronenburg, L.J.J. van Lier; CDA: S. Gabriël; VVD: W.R. van der Hoek; Burgerbelangen: R. Blaauw; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt

 

OPENING EN RONDVRAAG

- Dhr. Van den Bos: Gebruik natuursteen Klokkenplas
- A.A. Broekman-Veltman (VVD): Wildplakken


•  Beluister dit agendapunt

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Presentatie WOM De Laares: plannen Complex 8

Sprekers: dhr. Manschot (WOM), E. Westerbeek (D66), J. Kort (GroenLinks), J.E.L. Futselaar (SP), wethouder Helder


•  Beluister dit agendapunt

 

II-b Stoplicht Jaarplan 2009

Sprekers: A. Bootsma (stadsdeelmanager), A.A. Broekman-Veltman (VVD), J.E.L. Futselaar (SP), E. Westerbeek (D66), wethouder Helder


•  Beluister dit agendapunt

 

II-c Toelichting op het B&W besluit ‘Aanpak problemen fietsparkeren binnenstad’

Sprekers: dhr. Koolhoven (Fietsersbond), A.A. Broekman-Veltman (VVD), J.E.L. Futselaar (SP), E. Westerbeek (D66), C. Scholtmeijer (PvdA), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), J. Kort (GroenLinks), wethouder Helder

De maatregelen worden ge ë valueerd en besproken in de stadsdeelcommissie, waarna eventuele bijstelling zal plaatsvinden. De wethouder gaat na hoe de dekking van de maatregelen is geregeld en koppelt dit terug aan de commissie.


•  Beluister dit agendapunt

 

SLUITING: 21.40 uur