Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.E.J.H. Kronenburg, C. Scholtmeijer; CDA: S. Gabriël, H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: A.A. Broekman-Veltman; SP: J.E.L. Futselaar; GroenLinks: J. Kort; Burgerbelangen: R. Blaauw; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt;
D66: E. Westerbeek; wethouders: E. Helder, R.W. Bleker

Afwezig:

PvdA: L.J.J. van Lier; VVD: W.R. van der Hoek

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

II-a Herbestemming Twentse Schouwburg (stuk nr. 13542)

Sprekers: A.M. ter Horst (projectmanager), dhr. Van Wijnen (Van Wijnen/Ons Huis), J. Hatenboer (VVD), C. Scholtmeijer (PvdA), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), R. Blaauw (Burgerbelangen), J. Kort (GroenLinks), J.E.L. Futselaar (SP), dhr. Luykx (Selexyz), E. Westerbeek (D66), dhr. Landewé (Maatschap Tromplaan), wethouder Helder, dhr. Scholten (Federatie Centrumondernemers), dhr. Kroes (Vestzaktheater), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), wethouder Bleker

De commissie reageert verdeeld op het plan dat de voorkeur van het College heeft. Punten van discussie zijn o.a. (1) de keuze voor de lokale boekhandel Broekhuis versus de landelijke keten Selexyz en (2) de inpassing van de voorgestelde woontoren in het straatbeeld aan de Walstraat. Daarnaast vraagt de commissie zich af in hoeverre de keuze is bepaald door de hoogte van de financi ë le opbrengst.


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd in de raadsvergadering van 8 december 2008. Op initiatief van de commissie worden de twee andere indieners nog voor die tijd in het randprogramma van de Stedelijke commissie in de gelegenheid gesteld om hun plannen uitvoeriger te kunnen presenteren aan de Gemeenteraad. In deze sessie zal de wethouder ook nader ingaan op alle openstaande vragen van de commissie.

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

III-a Project De Boddenkamp (stuk nr. 13466)

Sprekers: M.E.J.H. Kronenburg (PvdA), S. Gabri ë l (CDA), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), wethouder Bleker

De wethouder presenteert een alternatieve route voor de HOV Noord. Hierbij is de aanleg niet meer afhankelijk van de op dit moment onzekere ontwikkeling van het Rabobank terrein. De huidige planning gaat uit van: de planologische procedure wordt gestart in 2009 en in 2010 volgt de aanleg van de HOV.


•  Beluister dit agendapunt

 

III-b Voortgang Jaarplan 2008 (stoplicht) en Koersdocument Centrum 2009

Sprekers: A. Bootsma (sdm Centrum), A.A. Broekman-Veltman (VVD), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), J. Kort (GroenLinks), R. Blaauw (Burgerbelangen), S. Gabri ë l (CDA)


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde koers voor 2009.

 

III-c Memo beursgebouw op het Polaroidterrein (stuk nr. 13428)

Sprekers: H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), M.E.J.H. Kronenburg (PvdA), A.A. Broekman-Veltman (VVD), R. Blaauw (Burgerbelangen), J.E.L. Futselaar (SP), wethouder Helder, J. Kort (GroenLinks)


•  Beluister dit agendapunt

 

III-d Nota inbedding en uitvoering PUB-ploeg (stuk nr. 13534)

Sprekers: A.A. Broekman-Veltman (VVD), M.E.J.H. Kronenburg (PvdA), S. Gabri ë l (CDA), wethouder Helder, A. Bootsma (sdm Centrum), J. Kort (GroenLinks)

De commissie zet de portefeuillehouder aan tot een spoedige inzet van een nieuwe PUB-ploeg op straat.


•  Beluister dit agendapunt

 

SLUITING: 22.35 uur