Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: C. Örnek, L.J.J. van Lier; CDA: H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: A.A. Broekman-Veltman; SP: J.E.L. Futselaar; Burgerbelangen: R. Blaauw; D66: E. Westerbeek; wethouder: E. Helder; stadsdeelmanager: A. Bootsma

Afwezig:

PvdA: M.E.J.H. Kronenburg; CDA: S. Gabriël; VVD: W.R. van der Hoek; GroenLinks: M.C.J. van Heijster; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt

 

OPENING EN RONDVRAAG

- Wijkplatform De Bothoven: Overlast C.J. Snuifstraat
- Mevr. Wilt: Bestrating woontoren Boulevard
- L.J.J. van Lier (PvdA): Gevel by Cecille


•  Beluister dit agendapunt

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Burgerparticipatie, nu en in de toekomst

Sprekers: N. Jong (sdm Centrum), mevr. Onstein-Nijmeijer (wijkplatform De Bothoven), E. Westerbeek (D66), dhr. Clement (wijkraad Horstlanden-Veldkamp), dhr. Woudstra (wijkraad Horstlanden-Veldkamp), wethouder Helder, H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), J.E.L. Futselaar (SP), A.A. Broekman-Veltman (VVD), M. Wichern (sdm Centrum), C. Ornek (PvdA)


•  Beluister dit agendapunt

 

II-b Twentse Schouwburg (stuk nr. 13031)

Sprekers: dhr. De Kok (indiener idee Stadspodium), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), J. Hatenboer (VVD), L.J.J. van Lier (PvdA), E. Westerbeek (D66), wethouder Helder, A.M. ter Horst (projectmanager gemeente Enschede)

De commissie vindt dat de mogelijkheden voor een ‘bibliotheek van de toekomst’ los moet worden gezien van de herbestemming van de schouwburg en geeft hierbij aan dat dit verder moet gaan dan alleen een nieuwe locatiekeuze.

De wethouder geeft aan dat voor de indiener van het winnende idee de regels van het intellectueel eigendom van pas zijn. Dit moet geregeld worden tussen de indiener en de marktpartij die het idee gaat uitwerken, onder toezicht van de gemeente.

Het is de commissie onduidelijk of het proces, zoals vastgelegd in het hieraan ten grondslag liggende raadsvoorstel, op een correcte manier verloopt. De raadsgriffie zoekt dit uit.


•  Beluister dit agendapunt

 

II-c Jaarplan Centrum 2008

Sprekers: A.A. Broekman-Veltman (VVD), E. Westerbeek (D66), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), L.J.J. van Lier (PvdA), J.E.L. Futselaar (SP), M. Wichern (sdm Centrum), wethouder Helder, J. Breteler (ontwikkelingsmanager gemeente Enschede), dhr. Geuke (Alifa), mevr. Onstein-Nijmeijer (wijkplatform De Bothoven)

Stadsdeelmanagement meldt in elke vergadering de voortgang van projecten. M.b.t. de uitvoering van de Beleidsgestuurde Contractfinanciering door Alifa, verzoekt de commissie nadrukkelijk om actief te worden geinformeerd wanneer hier knelpunten ontstaan.

De voorzitter stelt voor om in een gezamenlijke bijeenkomst met de woordvoerders verkeer te praten over de bereikbaarheid van het Medisch Spectrum Twente.

De commissie wordt per e-mail nader geinformeerd over de ontwikkelingen rond het regiemodel DSOB-BOR in de stadsdelen.


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: de commissie stelt met complimenten het Jaarplan vast.

 

II-d Binnenstadsvisie (stuk nr. 13054)

Sprekers: A.A. Broekman-Veltman (VVD), L.J.J. van Lier (PvdA), E. Westerbeek (D66), H.M. Kloppers-Platvoet (VVD), wethouder Helder

Hoewel de Binnenstadsvisie van stedelijk belang is, wil de commissie wel nauw betrokken worden bij de invulling van het inhoudelijke programma, o.a. met de toedeling van functies in de binnenstad. De commissie wil hierover in gesprek met de wijkraden en andere belanghebbenden in de binnenstad. De commissie wil verder geinformeerd worden over de totstandkoming van de visie, omdat niet alle raadsleden bij de informatiebijeenkomst op 5 februari aanstaande aanwezig kunnen zijn.


•  Beluister dit agendapunt

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

III-a Instemmen met verlenen krediet Villa van Heek (stuk nr. 13027)

Sprekers: J.E.L. Futselaar (SP), L.J.J. van Lier (PvdA), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), E. Westerbeek (D66), A.A. Broekman-Veltman (VVD), wethouder Helder, J.H. Kappers (vastgoedbedrijf gemeente Enschede)


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering. D66 is voornemens om na overleg met de fractie een stemverklaring af te leggen.

 

SLUITING: 22.45 uur