Voorzitter:

J. Hatenboer, A.A. Broekman-Veltman (bij agendapunt II-a)

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.E.J.H. Kronenburg, L.J.J. van Lier, C. Scholtmeijer; CDA: S. Gabriël,
VVD: A.A. Broekman-Veltman, W.R. van der Hoek; SP: J.E.L. Futselaar; GroenLinks: J. Kort; Burgerbelangen: B.J. Sanders; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt; Burgerbelangen: R. Blaauw; D66: E. Westerbeek; wethouder: E. Helder

Afwezig:

CDA: H.M. Kloppers-Platvoet

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

II-a Voortgang herbestemming Twentse Schouwburg (stuk nr. 13927)

Sprekers: Van Lier (PvdA), Hatenboer (VVD), Gabri ël (CDA), Futselaar (SP), Blaauw (Burgerbelangen), Van Heijster (GroenLinks), Westerbeek (D66), Van Houdt (ChristenUnie), wethouder Helder, Ter Horst (ontwikkelingsmanager)

De openstaande vragen (Van Lier) worden nog voor de behandeling in de raadsvergadering per e-mail beantwoord.


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering. GroenLinks overweegt een stemverklaring.

 

OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

III-a Voortgang Jaarplan Centrum 2009

Sprekers: Bootsma (stadsdeelmanager), Futselaar (SP), Broekman-Veltman (VVD), Van Houdt (ChristenUnie), Scholtmeijer (PvdA), Blaauw (Burgerbelangen), Van Heijster (GroenLinks), Westerbeek (D66), Van Ek (manager openbare ruimte), wethouder Helder

De stadsdeelmanager zegt toe de de analyse Ongevallencijfers kruising Deurningerstraat/Raiffeisenstraat en de memo Versterking wijkraden ter kennisname naar de commissieleden te sturen.


•  Beluister dit agendapunt

 

III-b Oversteek Cultuurmijl-Molenstraat

Sprekers: Baten (wijkraad Lasonder-Zeggelt), Kronenburg (PvdA), Salomons (verkeerskundige), Broekman-Veltman (VVD), Van Heijster (GroenLinks), Gabri ël (CDA), wethouder Helder

De wijkraad uit zijn teleurstelling over de diepgang van de voorliggende oplossingen.

CDA en PvdA overwegen om in de eerstvolgende raadsvergadering met een motie te pleiten voor een 30 km zone voor de hele Molenstraat.


•  Beluister dit agendapunt

 

III-c Stand van zaken en ontwikkelingen Wijkzorgteam Centrum

Sprekers: Egberink (procesmanager wzt), Futselaar (SP), Gabri ë l (CDA), Van Houdt (ChristenUnie), Scholtmeijer (PvdA), Van Heijster (GroenLinks), Westerbeek (D66), wethouder Helder


•  Beluister dit agendapunt