Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.E.J.H. Kronenburg, L.J.J. van Lier; CDA: S. Gabriël, H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: W.R. van der Hoek, A.A. Broekman-Veltman; SP: J.E.L. Futselaar; GroenLinks: M.C.J. van Heijster; Burgerbelangen: R. Blaauw; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt; D66: E. Westerbeek
wethouder: E. Helder; stadsdeelmanager: F. Bouwmeester

Afwezig:

PvdA: C. Örnek

 

PLANNEN HERBESTEMMING TWENTSE SCHOUWBURG

Sprekers: A.M. ter Horst (gemeente Enschede), mevr. Van Eijl (coordinator AKI/conservatorium Festival), wethouder Helder, dhr. De Kok (idee: Stadspodium), E. Westerbeek (D66), dhr. Kocx (Bibliotheek Enschede), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), dhr. Jacobs (idee: Artech Plaza), L.J.J. van Lier (PvdA), A.A. Broekman-Veltman (VVD), dhr. Van Straaten (Cie herbestemming Schouwburg)

De wethouder gaat na wat de mogelijkheden zijn om de schouwburg op 30 mei 2008 éénmalig beschikbaar te stellen t.b.v. het slotsymposium van het internationaal project Borders of Perception.

De commissie neemt kennis van de ideeen die zijn voorgedragen door de Commissie herbestemming Schouwburg en de richting die door B&W voor het verdere proces wordt aangegeven. De commissie wordt in de gelegenheid gesteld om per e-mail te reageren op de gekozen richting. In de volgende vergadering wordt dit als een inhoudelijk agendapunt geagendeerd. 


•  Beluister dit agendapunt

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

II-a Kennisnemen van de overeenstemming die is bereikt tussen het College van B&W en het Bestuur van de Larinkstichting over het voorlopige ontwerp (stuknummer 12928)

Sprekers: wethouder Helder, dhr. Van Tuijl (architekt), E. Westerbeek (D66), M.E.J.H. Kronenburg (PvdA), dhr. Put (inspreker), mevr. Rotting (St. Cultuurhistorische Societeit), R. Blaauw (Burgerbelangen), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), J.E.L. Futselaar (SP), J. Hatenboer (VVD), E. Westerbeek (D66), M.C.J. van Heijster (GroenLinks), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), J. Breteler (gemeente Enschede)


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

III-a Veiligheidsagenda Binnenstad

Sprekers: F. Bouwmeester (stadsdeelmanager), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), M.C.J. van Heijster (GroenLinks), E. Westerbeek (D66), J.E.L. Futselaar (SP), M.E.J.H. Kronenburg (PvdA), S. Gabriel (CDA), R. Blaauw (Burgerbelangen), A.A. Broekman-Veltman (VVD), wethouder Helder, mevr. Mensink (politie)


•  Beluister dit agendapunt

 

III-b Koersdocument Jaarplan Centrum 2008

Sprekers: A.A. Broekman-Veltman (VVD), R. Blaauw (Burgerbelangen), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), L.J.J. van Lier (PvdA), J.E.L. Futselaar (SP), E. Westerbeek (D66), M.C.J. van Heijster (GroenLinks), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), wethouder Helder, M. Wichern (stadsdeelmanagement Centrum), F. Bouwmeester (stadsdeelmanager)


•  Beluister dit agendapunt

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

II-b Vaststellen van de Subsidieverordening Wonen boven Winkels Enschede (stuknummer 12904)

Sprekers: L.J.J. van Lier (PvdA), S. Gabriel (CDA), R. Blaauw (Burgerbelangen), A.A. Broekman-Veltman (VVD), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), J.E.L. Futselaar (SP), wethouder Helder, M.C.J. van Heijster (GroenLinks), A.M. ter Horst (gemeente Enschede)


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

RONDVRAAG

- S. Gabriel (CDA): Bezwaar Vereniging van Eigenaren De Klomp inz. Humanitas


•  Beluister dit agendapunt

 

SLUITING: 22.50 uur