Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

mw. M.R.M. Lutjann

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw Kiranli-Kronenburg, W.E. Wallinga; CDA: Heeringa, Welman; VVD: mw. Aa-Hahn, G.A.M. Haisma; Stadspartij: Hofte; ChristenUnie: van der Graaf; D66: Westerbeek; BBE: Schoeman, D66: van Duinen

Wethouder: E. Helder
Ambtelijk: B. ter Horst (SDM), M. Berning (SDM)

Afwezig:

(mk): CDA: Welman; FLC: mw. Cegerek; VVD: G.A.M. Haisma; FR: Ras; GL: Van der Zee

 

I  OPENING

1. Vaststellen agenda

Besluit: de agenda is vastgesteld.

2. Vaststellen bespreekpunten

Besluit: vastgesteld.

3. Mededelingen

Geen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

1. Terugkoppeling naar aanleiding van de fietstocht

Wordt besproken bij agendapunt III.


 

III  VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Inspreker: mevr. W. Meijer voorzitter werkgroep Boerenkerkhof en dhr. Biesteker betreffende de problematiek op het boerenkerkhof

Sprekers: van de Aa-Hahn, Schoeman, Wallinga, van der Graaf, Hofte, van Duinen, Heeringa


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder Helder zegt toe dat hij Tactus zal gaan aanspreken met het verzoek om zich nu vooral te gaan richten op de groep daklozen op het Boerenkerkhof. Ook zal dan onder de aandacht gebracht worden dat de overlast op het Boerenkerkhof verminderd dient te worden. Tevens zegt de wethouder toe dit probleem te bespreken in het College. De commissie is unaniem voor een verbetering van de situatie op het Boerenkerkhof en wil graag het antwoord van Tactus op het verzoek van de wethouder teruggekoppeld krijgen tijdens de eerstvolgende vergadering van 20-09-2005.
Wethouder Helder concludeert dat: het wenselijk is om controle door politie en stadswachten op het Boerenkerkhof te intensiveren; Tactus aangesproken zal gaan worden met het verzoek om zich nu vooral te gaan richten op de doelgroep op het boerenkerkhof; Laagdrempelige alternatieve extra opvang bedacht zal moeten worden voor dit probleem

 

Inspreker: dhr. C. Baten namens de wijkraad Lasonder ’t Zeggelt betreffende de bezwaarschriftprocedure tegen de vergunningverlening voor de Arke-flat en dhr. R. Ligtenberg namens Woongroep Twente

Sprekers: van der Aa-Hahn, Heeringa, van Duinen, Hofte, Schoeman, van der Graaf, Kiranli


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie stelt voor dat de wijkraad Lasonder ’t Zeggelt in gesprek gaat met de mensen van Woongroep Twente. Woongroep Twente zegt toe hiertoe bereid te zijn.