Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.E.J.H. Kronenburg, L.J.J. van Lier, C. Scholtmeijer; CDA: H.M. Kloppers-Platvoet, S. Gabriël; VVD: A.A. Broekman-Veltman; SP: J.E.L. Futselaar; GroenLinks: J. Kort; Burgerbelangen: R. Blaauw; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt; D66: E. Westerbeek; wethouders: E. Helder, R.W. Bleker

Afwezig:

VVD: W.R. van der Hoek

 

OPENING EN RONDVRAAG

- Dhr. Clement (wijkraad Horstlanden-Veldkamp): Zienswijze Blekerstraat
- Dhr. Workel (bewoner Cultuurmijl): Uitnodiging schouw
- Dhr. Baten (wijkraad Lasonder-Zeggelt): Oversteek Cultuurmijl-Molenstraat
- S. Gabri ë l (CDA): Verlichting standbeeld Alphons Ari ë ns
- M.E.J.H. Kronenburg (PvdA): Leegstand Elderinkshuis


•  Beluister deze vergadering

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Ontwikkelingen Medisch Spectrum Twente

Sprekers: dhr. Buitelaar (programmaleider huisvesting MST), wethouder Helder, J. Breteler (gemeente Enschede), E. Westerbeek (D66), A.A. Broekman-Veltman (VVD), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), J.E.L. Futselaar (SP), R. Blaauw (Burgerbelangen), J. Kort (GroenLinks), M.E.J.H. Kronenburg (PvdA), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), wethouder Bleker

De commissie is het onduidelijk op welke manier het MST is opgenomen in de bij de raad bekende majeure projecten en de aanpak van de recessie. De wethouder geeft aan dat hierover inmiddels nadere informatie naar de raad is gestuurd en zegt toe een eerste planning m.b.t. de ontwikkelingen rond het MST naar de commissie te sturen.


•  Beluister dit agendapunt

 

II-b Inpassing jeugdtheater in de Twentse Schouwburg, ori ë nterende discussie

Sprekers: A.M. ter Horst (gemeente Enschede), dhr. Kamphuis (Ons Huis), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), L.J.J. van Lier (PvdA), J. Kort (GroenLinks), R. Blaauw (Burgerbelangen), J.E.L. Futselaar (SP), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), J. Hatenboer (VVD), E. Westerbeek (D66), wethouder Helder, wethouder Bleker, mevr. Kratz (Podium Twente)

Op 15 december 2008 heeft de Gemeenteraad een amendement aangenomen waarbij het College wordt opgedragen om bij de start van de contractonderhandelingen bij de herontwikkeling van de schouwburg het jeugdtheater in te passen.

Middels een presentatie worden verschillende alternatieven voor inpassing van het jeugdtheater in de Kleine zaal van de Schouwburg afgeraden. Hoewel het amendement niet specifiek is gericht op de Kleine zaal, acht de wethouder dit de enige mogelijkheid, gelet op juridische kanttekeningen wanneer het Jeugdtheater elders in het gebouw wordt ingepast. De fractie PvdA bespreekt deze uitvoering van het door haar ingediende amendement intern alvorens een standpunt in te nemen.

Het College verwacht in de Raadsvergadering van 11 mei 2009 met een raadsvoorstel te komen m.b.t. de uitvoering van het amendement en het vervolgtraject.


•  Beluister dit agendapunt

 

II-c Politie stadsdeel Centrum

Sprekers: mevr. Mensink (politie Twente), M.E.J.H. Kronenburg (PvdA), wethouder Helder, A. Bootsma (stadsdeelmanager)


•  Beluister dit agendapunt

 

II-d Sociale agenda stadsdeel Centrum

Niet behandeld. De presentatie wordt naar de commissieleden gemaild.

 

II-e Voortgang Jaarplan 2009 (stoplicht)

Sprekers: E. Westerbeek (D66), A. Bootsma (stadsdeelmanager), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie)


•  Beluister dit agendapunt

 

SLUITING: 22.20 uur