Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.E.J.H. Kronenburg, L.J.J. van Lier; CDA: S. Gabriël, H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: A.A. Broekman-Veltman; SP: J.E.L. Futselaar; GroenLinks:
M.C.J. van Heijster; Burgerbelangen: R. Blaauw; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt; D66: E. Westerbeek; wethouder: R.W. Bleker; stadsdeelmanager: A. Bootsma

Afwezig:

PvdA: C. Örnek; VVD: W.R. van der Hoek; wethouder: E. Helder

 

OPENING EN RONDVRAAG

- H.M. Kloppers-Platvoet (CDA): Gevel Lunatics aan de Oude Markt


•  Beluister dit agendapunt

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Ontwikkeling Spoorzone (stuk nr. 13218)

Sprekers: wethouder Bleker, T. Zeegers (projectmanager gemeente), A.G. Schaap (stadsstedenbouwer), dhr. Roelfzema (wijkraad De Bothoven), A.A. Broekman-Veltman (VVD), R. Blaauw (Burgerbelangen), J.E.L. Futselaar (SP), M.C.J. van Heijster (GroenLinks), L.J.J. van Lier (PvdA), M.E.J.H. Kronenburg (PvdA), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), E. Westerbeek (D66)


•  Beluister dit agendapunt

 

II-b Handhavingsplan fietsparkeren binnenstad (stuk nr. 13217)

Sprekers: wethouder Bleker, dhr. Koolhoven (fietsersbond), M.E.J.H. Kronenburg (PvdA), E. Westerbeek (D66), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), M.C.J. van Heijster (GroenLinks), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), J.E.L. Futselaar (SP), R. Blaauw (Burgerbelangen), A.A. Broekman-Veltman (VVD)

De wethouder geeft aan dat het College van B&W nog geen besluit heeft genomen omtrent het voorliggende stuk, neemt de opmerkingen van de commissie en fietsersbond in overweging en komt in een later stadium terug met een voorstel.


•  Beluister dit agendapunt

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

III-a Vaststellen voorbereidingskrediet Horstlanden-Veldkamp (stuk nr. 13186)

Sprekers: M.C.J. van Heijster (GroenLinks), wethouder Bleker
Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III-b Vaststellen grondexploitatie Blekerstraat/Haaksbergerstraat (stuk nr. 13200)

Sprekers: dhr. Clement (wijkraad Horstlanden-Veldkamp), wethouder Bleker, J.E.L. Futselaar (SP), M.C.J. van Heijster (GroenLinks), M.E.J.H. Kronenburg (PvdA), G.J. van den Hanenberg (projectmanager gemeente)


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III-c Instemmen met kredietaanvraag Upgrading Theater Oude Markt 15 (stuk nr. 13201)

Sprekers: H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), J.E.L. Futselaar (SP), wethouder Bleker


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

SLUITING: 22.45 uur