Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. M. Kiranli, C. Örnek, L. van Lier; CDA: mw. L. Kloppers, S. Gabriël; VVD: mw. A. Broekman; SP: mw. A. Futselaar; Burgerbelangen: R. Blaauw; GroenLinks: mw. M. van Heijster; ChristenUnie: J. van Houdt;
D66: J. Kerkwijk

Stadsdeelwethouder Centrum: E. Helder  
Ambtelijk: B. ter Horst (Stadsdeelmanager Centrum); mw. M. Berning (SDM),
mw. B. Geesink (DSOB/projectleider Boddenkamp)

Afwezig:

m.k.: VVD: mw. R. van der Hoek

 

 

I OPENING

a) vaststellen agenda

Besluit: agendapunt IIa wordt eerst besproken. IIb wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad en IIc wordt besproken na IIIa

b) vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 12 april

Besluit: vastgesteld

c) aandachtspunten en toezeggingenlijst

Besluit: aan de aandachtspuntenlijst wordt toegevoegd: evaluatie Belstraat (n.a.v. vorige raadsperiode), met betrokkenen; beleid mbt kunst in stadsdeel centrum. Toezeggingenlijst: geen opmerkingen.


•  Klik hier voor alle sprekers

d) Vragen en mededelingen

Sprekers: R. Wilmer (directeur VVV-Uit bureau), mw. L. Kloppers, C. Örnek, mw. A. Broekman


•  Klik hier voor alle sprekers

De heer Ruud Wilmer is de nieuwe directeur van de VVV-Uit bureau na de fusie. Hij stelt zich voor aan de commissie en overige aanwezigen.

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Instemmen met het projectprogramma De Boddenkamp* en verlenen krediet t.b.v. ontwerpfase -12097

Inleiding met een presentatie van projectleider De Boddenkamp, mw. Geesink en toelichting van de stadsdeelwethouder, E. Helder

Sprekers: mw. Niesthoven (bewoner), B. Timmerman (ondernemer), mw. Broekman, mw. Van Heijster, mw. Kiranli, mw. Futselaar, J. Kerkwijk, S. Gabriël, R. Blaauw, J. van Houdt, mw. B. Geesink, E. Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raad

 

b) Bestendigen Wet voorkeursrecht gemeenten t.b.v. bestemmingsplan ‘t Getfert-Perik- Hogeland-Noord – 12102
Besluit: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad

 

III ONTWIKKELINGEN BREDE SCHOOL DE LAARES
(n.a.v. stadsdeelminuut- bijeenkomst 24 januari 2006)

Sprekers: mw. M. Berning, mw. L. Kloppers, L. van Lier, mw. M. van Heijster, J. van Houdt, R. Blaauw, S. Gabriël, mw. A. Futselaar, J. Kerkwijk, mw. A. Broekman, E. Helder, H. de Priester (directeur basisschool Al-Ummah), mw. M. Rosens (directeur basisschool Robers Kom), J. Minnegal (directeur basisschool De Bothoven), P. Groot (adjunct-directeur Prinseschool), mw. E. Smit- de Vries (directeur Montessorischool ’t Zeggelt), J. van Gurp (Alifa), Corrie Lugtenaar (beeldend kunstenaar, betrokken bij opzet brede school in de Laares).


•  Klik hier voor alle sprekers

Aan de hand van 2 stellingen is gediscussieerd over de ontwikkelingen van de Brede School De Laares en De Bothoven en de relatie tussen buurt en school in het stadsdeel Centrum. (zie bijlage voorblad relatie tussen buurt en school)

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN (vervolg)

 

c) Verlenen krediet splitsing pand Concordia – 12096

Sprekers: L. van Lier, mw. M. van Heijster, mw. L. Kloppers, R. Blaauw, E. Helder, B. ter Horst


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging sdm B. Ter Horst dat de vragen van de heer Blaauw schriftelijk worden beantwoord.


Besluit: het voorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raad

 

SLUITING: 22.40 uur