Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering*:

PvdA: mw. M.E.J.H.Kronenburg, C. Ornek; CDA: P. Welman;
VVD: mw. W.R. van der Hoek SP: M. Gloerich; GroenLinks: mw. M. van Heijster; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; Burgerbelangen: R. Blaauw,
Wethouders: E. Helder (stadsdeel Centrum); J. van der Zee (stadsdeel Oost)
Ambtelijk: B. ter Horst (projectmanager voor de Lipperkerkstraat)

 

* deelnemers zijn in dit geval de woordvoerders van de fracties uit stadsdeelcommissie Oost ofwel Centrum, de overige raadscommissieleden waren in de zaal aanwezig als toehoorder, evenals de stadsdeelmanagers F. Bouwmeester en A. Fransen.

I OPENING

vaststellen agenda
•  Klik hier voor alle sprekers

De agenda is vastgesteld

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

Presentatie en toelichting concept ontwikkelingsvisie en plan van aanpak Lipperkerkstraat door Bert ter Horst.

Inspreker: mw. E. Schopman over onderzoek naar creatieve bijdrage van kunstenaars aan de ontwikkeling van de Lipperkerkstraat

Sprekers: mw. M. Kronenburg, E. Westerbeek, P. Welman


•  Klik hier voor alle sprekers

Reactie op presentatie en toelichting over gebied aanloopstraat (binnen de singels)

Insprekers: J. Bron namens wijkplatform De Bothoven, mw. C. Onstein namens ondernemersvereniging Lipperkerkstraat/De Klomp   en wijkraad Velve Lindenhof;

Sprekers: W. Tekkelenburg, P. Welman, R. Blaauw, mw. M. van Heijster, mw. W. van der Hoek, mw. M. Kronenburg,  E. Helder, B. ter Horst


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging: B. ter Horst zal suggestie vanuit de commissie om te kijken naar ruim(er)e opzet en mogelijkheid van ontwikkelen verblijfsgebied in plaats van doorgaand aanloopgebied van de aanloopstraat (De Klomp/pand Humanitas) meenemen in de ontwerpfase.

Reactie op presentatie en toelichting over gebied Velve Lindenhof

Insprekers: G. Ansink namens wijkraad Velve Lindenhof

Sprekers: E. Westerbeek, mw. W. van der Hoek, P. Welman, mw. M. van Heijster, R. Blaauw, mw. M. Kronenburg, J. van der Zee, B. ter Horst


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging: wethouder vd Zee zal zorgen voor een overzicht op papier wat er tot nu toe is gerealiseerd van de plannen mbt aanpak Lipperkerkstraat en wat er nog gerealiseerd moet worden


* definitieve versie ontwikkelingsvisie gereed in maart.

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

Vaststellen financiƫle afwikkeling van de Neighbourhood Corporation mbt de Lipperkerkstraat, stuknummer 12442

Sprekers: B. van Dijk, J. van Houdt, R. Blaauw, M. Gloerich, P. Welman, E. Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging: Dhr. Blaauw zal de technische vragen alsnog per mail indienen, wethouder Helder zal zorgen dat de vragen per mail worden beantwoordt.

Beslissing: het voorstel 12442 wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raad
*
•  Klik hier voor alle sprekers

SLUITING: 20.45 UUR