Opening

Duiding van de verkiezingsuitslag en de gevolgen voor collegevorming en collegeprogramma

•  J. Goudt (CDA)  Interrupties: R. Bleker (PvdA)
  Interrupties: R. Bleker (PdvA)
•  A. Futselaar (SP)  Interrupties: R. Bleker (PvdA)
•  R. Blaauw (BBE)  Interrupties: R. Bleker (PvdA)
  Interrupties: R. Bleker (PvdA), E. Westerbeek (D66)
•  T. de Weger (ChristenUnie)  Interrupties: B. Jansen (PvdA, voorzitter)

Conclusies PvdA ten aanzien van verdere verkennende gesprekken

•  B. Jansen (PvdA, voorzitter)
  Interrupties: T. de Weger (ChristenUnie)