I OPENING

•  B. Jansen (PvdA, vz.)

 

II CONCLUSIES OP BASIS VAN DE EERSTE GESPREKKEN

•  M. van Hees (PvdA)

 

III REACTIES VAN DE PARTIJEN

•  J. Goudt (CDA)  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD ), R. Blaauw (BBE)
•  J. Hatenboer (VVD)  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
•  R. Blaauw (BBE)  Interrupties: R. Bleker (PvdA)
•  E. Westerbeek (D66)  Interrupties: J. van der Zee ( GroenLinks )

 

IV SLUITING

•  M. van Hees (PvdA)  Interrupties: T. de Weger (ChristenUnie)