OPENING

•  B. Jansen (PvdA, vz.)

 

TOELICHTING PROCES EN PRESENTATIE VAN DE RESULTATEN

 

REACTIES VAN DE COALITIEPARTIJEN

 

PORTEFEUILLEVERDELING

 

VRAGEN EN REACTIES UIT DE ZAAL

sprekers: Gloerich (SP), Hatenboer (VVD), Lentink (burger), De Weger (ChristenUnie), Westerbeek (D66), Veld (BBE), Acket (burger)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING