Aanwezig:

P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, R.F. Echtermeijer, J. van der Graaf, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A. van Duinen, A.H. Enklaar, G.A.M. Haisma, F.C.G. Lammerink, mevr. H. Meijer-Ytsma

 

I OPENINGDe afgelopen weken hebben zich incidenten voorgedaan rond een aantal jongeren op het lyceum. De portefeuillehouder Onderwijs en de voorzitter vinden het verstandig tijdens de raadscommissie tijd in te ruimen om aan dit onderwerp aandacht te besteden.

 

SLUITING: 21.40 uur.