Aanwezig:

P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:

H. Ras en mevr. H. Meijer-Ytsma

 

I OPENING

 

II  VASTSTELLEN BESLUITENLIJST VERGADERING d.d 27 februari 2006Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld

 

III  VASTSTELLEN LIJST INGEKOMEN STUKKEN - stuknr. 12055Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

IV  ONDERZOEK GELOOFSBREIVEN VAN DE OP 9 MAART 2006 BENOEMD VERKLAARDE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD

De heer Heeringa stelt namens de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven voor tot toelating van de benoemd verklaarde raadsleden. 
De commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven verklaart dat zij de geloofsbrieven van de op 9 maart benoemd verklaarde leden heeft onderzocht en akkoord bevonden. De commissie adviseert de benoemd verklaarde leden toe te laten tot de gemeenteraad.

Tevens heeft de commissie het verloop van de verkiezing en de vaststelling van de uitslag op basis van het proces-verbaal van het centraal stembureau beoordeeld. De commissie is van oordeel dat het verloop van de verkiezing en vaststelling van de uitslag op basis van het proces verbaal correct is verlopen, en beveelt de raad aan dit oordeel over te nemen.


Beslissing: De raad neemt het oordeel van de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven over.


De Raad van de gemeente Enschede, gehoord het rapport van de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven van de op donderdag 9 maart 2006 tot leden van de Raad van de gemeente Enschede benoemd verklaarden;
overwegende, dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden; gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;
besluit: toe te laten als leden van de Raad van de gemeente Enschede:
Mevrouw M.A. van Hees
De heer E. Helder
De heer R.W. Bleker
De heer G. Dijkhuizen
De heer C. Örnek
De heer S. Salikram
De heer S.A. Ahmed
De heer W.A. Wallinga
De heer T. Windmulder
Mevrouw C.J. Neijhoft
Mevrouw M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg
De heer B. van Dijk
De heer D. Bouwman
Mevrouw M.A. Rauhé-Meijer
De heer W. van der Noordt
De heer J.H.A. Goudt
De heer P.G. Welman
Mevrouw H.M. Kloppers-Platvoet
De heer G.J. Oude Egberink
De heer S. Gabriël
De heer J.F. Hassink
De heer J. Hatenboer
Mevrouw A.A. Broekman-Veltman
De heer A.H. Enklaar
Mevrouw W.R. Van der Hoek
De heer F. Uçar
Mevrouw H.A. Nijhuis
De heer J. van der Zee
Mevrouw M.J. Arends
De heer J.A.R. Tenkink
De heer R. Blaauw
De heer A.J. Le Loux
De heer B.J. Sanders
De heer T.H.D. de Weger
Mevrouw H. Meijer-Ytsma
De heer E.G.H. Westerbeek
Mevrouw J.E.L. Futselaar
Mevrouw P.M. Hillen
De heer M.J. Gloerich

 

V  AFSCHEID VAN DE RAADSLEDEN DIE GEEN ZITTING MEER ZULLEN HEBBEN IN DE NIEUWE RAAD

De voorzitter spreekt een dankwoord uit./ Daarbij bedankt hij ook het ambtelijke apparaat, in het bijzonder de griffie. Hij benadrukt dat de raad in de zittingsperiode 2002-2006 op een constructieve wijze met elkaar is omgegaan. Hij richt een persoonlijk woord tot de scheidende raadsleden.

De heer I. Sümer
De heer B. Heeringa
De heer G.J. van der Veen
Mevrouw B.L. Boes-Schoonderbeek
De heer A.S. Ari
De heer F. Aktan
Mevrouw F.M.J. van der Aa-Hahn
De heer G.A.M. Haisma
De heer R.F.  Echtermeijer
De heer J. Hofte
De heer F.C.G. Lammerink
De heer U. Visser
De heer H. Ras
Mevrouw A.G.J. Liedtke-Bevers
Mevrouw Y. Çegerek
Mevrouw M.C.J. van Heijster
De heer J. Schoeman
De heer A. van Duinen
De heer P. Datema
De heer J. van der Graaf

De heren P. Datema en J. van der Graaf zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Ter vergadering reikt de burgemeester de bijbehorende versierselen uit.


 

VI  AFSCHEIDSWOORD

Namens de raad spreekt de nestor van de Raad, de heer J. van der Graaf, een afscheidswoord.

 

SLUITING: 19.42 uur