Aanwezig:

De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

S.A. Ahmed, mw. M.J. Arends, R. Blaauw, R.W. Bleker, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A.H. Enklaar,
mw. J.E.L. Futselaar, S. Gabriël, M.J. Gloerich, J.H.A. Goudt,
J.F. Hassink, J. Hatenboer, mw. M.A. van Hees, E. Helder,
mw. P.M. Hillen, mw. W.R. van der Hoek,
mw. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mw. H.M. Kloppers-Platvoet,
A.J. Le Loux, mw. H. Meijer-Ytsma, mw. C.J. Neijhoft, mw. H.A. Nijhuis, W. van der Noordt, C. Örnek, G.J. Oude Egberink,
mw. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, B.J. Sanders, R. Tenkink, F. Uçar, W.E. Wallinga, T.H.D. de Weger, P.G. Welman, E.G.H. Westerbeek,
T. Windmulder en J. van der Zee

Afwezig:

---

 

I OPENING

 

II INSTALLATIE van de op 13 maart 2006 toegelaten leden van de Gemeenteraad; de raadsleden leggen de eed c.q. verklaring en belofte af.

 

Geïnstalleerd zijn de raadsleden:

Mevrouw M.A. van Hees
De heer E. Helder
De heer R.W. Bleker
De heer G. Dijkhuizen
De heer C. Örnek
De heer S. Salikram
De heer S.A. Ahmed
De heer W.A. Wallinga
De heer T. Windmulder
Mevrouw C.J. Neijhoft
Mevrouw M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg
De heer B. van Dijk
De heer D. Bouwman
Mevrouw M.A. Rauhé-Meijer
De heer W. van der Noordt
De heer J.H.A. Goudt
De heer P.G. Welman
Mevrouw H.M. Kloppers-Platvoet
De heer G.J. Oude Egberink
De heer S. Gabriël
De heer J.F. Hassink
De heer J. Hatenboer
Mevrouw A.A. Broekman-Veltman
De heer A.H. Enklaar
Mevrouw W.R. Van der Hoek
De heer F. Uçar
Mevrouw H.A. Nijhuis
De heer J. van der Zee
Mevrouw M.J. Arends
De heer J.A.R. Tenkink
De heer R. Blaauw
De heer A.J. Le Loux
De heer B.J. Sanders
De heer T.H.D. de Weger
Mevrouw H. Meijer-Ytsma
De heer E.G.H. Westerbeek
Mevrouw J.E.L. Futselaar
Mevrouw P.M. Hillen
De heer M.J. Gloerich


 

III BENOEMING van de leden van de commissie tot onderzoek geloofsbrieven

Beslissing: Met 38 stemmen akkoord en 1 stem blanco zijn benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek geloofsbrieven:

Lid/ voorzitter: mevr. M.A. van Hees
Lid/ plv. voorzitter: De heer J. Goudt
Lid: De heer J. Hatenboer
Plv. lid: mevr. J.E.L. Futselaar
Plv. lid: De heer R. Blaauw
Plv. lid: De heer J. van der Zee


 

SLUITING: 19.25 uur