Aanwezig:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn (plv. voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, A. van Duinen, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, P.G. Welman en T. Windmulder.

Afwezig:

mevr.  A.A. Broekman-Veltman, G. Dijkhuizen, R.F. Echtermeijer, W.E. Wallinga en J. van der Zee.

 

I  OPENING

 

II  INGEKOMEN STUK

Kennisgeving van het Koninklijk Besluit van 21 maart 2005, waarbij de heer P.E.J. den Oudsten met ingang van 1 mei 2005 te benoemen tot burgemeester der gemeente Enschede.
Beslissing: het ingekomen stuk wordt als voorgesteld behandeld.

 

III  BEEDIGING

--- Muzikaal intermezzo: Sissling Sirens ---

 

IV  INSTALLATIE

 

V  SPEECH PETER DEN OUDSTEN 


SLUITING:  17.15 uur.