Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

Mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. M. Rauhé; VVD: A.H. Enklaar;  D66: E. Westerbeek; CDA: G. Oude Egberink; ChristenUnie: mw. H. Meijer-Ytsma; GroenLinks: mw. M. Van Heijster; Fractie Liedtke/Çegerek: mw. A. Liedtke-Bevers

Wethouder: R.W. Bleker

Ambtelijk: J. Bron (stadsdeelmanager Noord); mw. L. Dennenberg (senior medewerker stadsdelen)

Overig: B. Distel (locatiedirecteur Stedelijk lyceum); Peter Dubois en Edward McGillavry (Map & Movie)

Afwezig:

(mk): PvdA: mw. M.. van Hees; CDA: G.J. van der Veen; (zk): VVD: J. Hatenboer; Stadspartij: F.C.G. Lammerink; BBE: R.Blaauw

 

I OPENING

a. Vaststellen agenda.

Besluit: de agenda is vastgesteld.

b. Vaststellen besluitenlijst 29-11-2005

Besluit: de besluitenlijst is vastgesteld.

c. Aandachtspuntenlijst en toezeggingenlijst.

Besluit: ongewijzigd vastgesteld.

d. Vragen.

Geen rondvragen.


•  KIik hier voor alle sprekers

 

e. Mededelingen

Spreker: wethouder Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a. Onteigenen perceelsdelen voor de uitvoering van bestemmingsplan Roombeek II (C, stuknr. 11939)

Sprekers: mw. Liedtke-Bevers, E. Westerbeek, mw. Rauhé, weth. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel kan als hamerstuk naar de hamerraad van 16-01-06

 

b. Instemmen met een eenmalige bijdrage VV Rigtersbleek t.b.v. een kunstgrasveld (D, stuknr. 11922)

Sprekers: mw. Meijer-Ytsma, mw. Rauhé, mw. Liedtke-Bevers, weth. Bleker, J. Bron


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel kan als hamerstuk naar de hamerraad van 16-01-06

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Presentatie Droombeek

Sprekers: P. Dubois, E. Mc Gillavry, mw. Van Heijster, mw. Liedtke-Bevers, G. Oude Egberink , E. Westerbeek, mw.. Meijer-Ytsma, mw. Rauhé


•  Klik hier voor alle sprekers

Droombeek is een initiatief van verschillende instellingen, waaronder het Telematica instituut en de gemeente om de geschiedenis van de wijk Roombeek te laten zien en te laten beleven in woord, beeld en geluid via verhalen van (oud) bewoners uit Roombeek

 

b. Toelichting op de uitbreiding van Het Kottenpark met een theaterzaal, door Bram Distel, locatiedirecteur

Sprekers:B. Distel


•  Klik hier voor alle sprekers

Het Stedelijk Lyceum is uniek voor wat betreft de mogelijkheden voor leerlingen om op professionele wijze te worden opgeleid in vakken als dans, muziek en theater. De theaterzaal heeft daarvoor een belangrijke functie maar de heer Distel geeft aan dat de zaal ook een functie kan hebben in het stadsdeel zelf door daar activiteiten te laten plaatsvinden van bewoners, instellingen e.d.

c. Jaarplan Noord 2006

Sprekers: mw. Dennenberg, A.H. Enklaar, E. Westerbeek, G. Oude Egberink , mw. Van Heijster, mw. Liedtke-Bevers, mw. Rauhé, R.W. Bleker, J. Bron


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie is positief over het jaarplan en benadrukt dat participatie en communicatie met burgers en instellingen een groot aandachtspunt moet blijven.

 

SLUITING: 22.00 uur