Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

SP: P.M. Hillen; PvdA: C. Neijhoft; VVD:F. Uçar; GroenLinks: C.J.M. Hannink; ChristenUnie: W. Tekkelenburg CDA: G.J. van der Veen; D66: E. Westerbeek; CDA: G. Oude Egberink; Burgerbelangen: J. van Agteren

Wethouder R.W. Bleker

Ambtelijk: J. van Dam (stadsdeelmanager)

Afwezig :

VVD: W.R. van der Hoek; PvdA: M. Smit

I OPENING

a) Mededelingen

Bekendmaking afwezigen

b) Mededelingen wethouder R. Bleker:

-          effecten van de crisis op:

a.       ontwikkeling Grolsch locatie

b.       Roombeekhofje (poging realisatie dmv subsidies)

-          de Rabobank heeft een servicepunt in Twekkelervel

-          Branding Deppenbroek: kunstbankjes zijn opgeleverd

-          Standbeeld Lenin komt bij de Twentse Welle te staan

-          Culturele proeferij in Twekkelerveld op 3 oktober ’09

-          Noaberpunt Lonneker opening op 1 oktober ‘09

-          Brief aan de raad mbt de Brandweerpost Noord wordt binnenkort verzonden.

c) Mededelingen stadsdeelmanager

n.v.t.

d) vaststellen agenda

Beslissing: agenda is vastgesteld

e) Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d 21 04 2009

f) aandachtspunten en toezeggingenlijst

aandachtpunten:

A 1 Pilot ’t Vaneker , wethouder Bleker geen aan dat de “verklaring van geen bezwaar” van de Provincie is ontvangen, zie agendapunt II b

A 3 Ontwikkelingen in de Bolhaar , G.J. vd Veen: agendering voor komende vergadering mbt stavaza ontwikkelingen problemen met clubs (inc TVV).

A 4 geluidskunst Cultuurlijn , wethouder geeft aan dat er wordt gekeken naar plaatsing geluidskunst op het Boerenkerkhof. Er is een lichtkunstproject in voorbereiding ihkv Grenswerk.

- de heer Tekkelenburg verzoek om plaatsing op de lijst van de verkeersveiligheid rondom de Achillesvelden. 

Besluit: A3 agenderen voor 27 okt 2009 en de verkeersveiligheid rondom de Achillesvelden te plaatsen op de lijst.

g) Rondvraag    

1. W. Tekkelenburg, inzake verkeersveiligheid rondom de Achillesvelden (zie I f)

2. J. van Agteren, inzake bouwlocaties Twekkelerveld

3. Spreekrecht: de heren Blokhuis en Bult inzake ontwikkelingen Dorpsplein Lonneker

Ad 2: wethouder gaat in de beantwoording in op het opknappen van het terrein Voermanstraat (komt dit najaar een trapveld) en de ontwikkelingen rondom de 3 supermarkten (vrijstellingsverzoek ingediend voor ontwikkeling supermarkt op de plaats van de Edahlocatie)

Ad 3: de wethouder krijgt de opdracht van de commissie om de financiële haalbaarheid uit te zoeken en - indien (financieel) mogelijk -  het verzoek van de bewoners van de Scholten Reimerstraat en de Dorpsraad om uitbreiding van het plan tot aan de huidige drempels in de Dorpsstraat en Scholten Reimerstraat, nog tijdens de werkzaamheden van het huidige plan, uit te voeren.
•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Stavaza jaarplan Noord, door de heer J. van Dam (Stadsdeelmanager)

Technische vragen zijn vooraf door de leden aan de stadsdeelmanager gesteld en zijn beantwoord. Stavaza Jaarplan wordt verder overeenkomstig aangenomen.


•  Klik hier voor alle sprekers

b) Stavaza het Vaneker, presentatie door de heer J. Nijenhuis (Ontwikkelingsmanager DSOB)

Sprekers: C.J.M. Hannink (GL), C. Neijhoft (PvdA), P. Hillen (SP), F. Uçar (VVD), W. Tekkelenburg (CU), wethouder R. Bleker en J. Nijenhuis  

Agendapunt is informatief

 

III Beoordeling raadsvoorstellen

n.v.t.   


•  Klik hier voor alles sprekers