Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

SP: P.M. Hillen; PvdA: M. Smit; VVD: A. Enklaar; GroenLinks: C.J.M. Hannink; ChristenUnie: W. Tekkelenburg CDA: G.J. van der Veen; D66: E. Westerbeek; CDA: G. Oude Egberink; Burgerbelangen: J. van Agteren

Wethouder R.W. Bleker

Ambtelijk: J. van Dam (stadsdeelmanager)

Afwezig :

VVD: W.R. van der Hoek; PvdA: C. Neijhoft; VVD: F. Uçar

I OPENING

a) Mededelingen

Bekendmaking afwezigen en vervanging

b) Mededelingen wethouder

Geluidskunst Cultuurmijl:

- Wethouder Bleker: geeft aan dat geluidssterkte evt nog bijgesteld kan worden iom de kunstenaar en dat de (avond)tijdstippen ook nog aangepast zouden kunnen worden. September 2009 worden vervolgplannen verder besproken.

- De heer Van Zuilekom: geeft aan dat bewoners nu weinig tot geen problemen ondervinden maar kan nog niet voorzien wat de toekomst brengt.

- M. Smit (PvdA): bewoners museumlaan betrekken bij toekomstige ontwikkelingen.

- C.J.M. Hannink: klokken uit Rijksmuseum (Gobelinzaal) graag behouden voor publiek. Volgens wethouder Bleker blijft dit behouden in het Rijksmuseum zelf.

- G. Dijkhuizen: voorstel om in september (bespreking vervolgplannen) de commissie en bewoners te laten sparren onder genot van een drankje.

Diverse mededelingen:

- Hi tech speelobject Deppenveld (park) wordt 24 juni in gebruik genomen.

- 28 juni 09: onthulling graffity kunstwerk “tunnel” bij Grolsch Veste.

- 29 juni 09: onthulling kunstbanken Deppenbroek.

Bolhaar West: sprekers, wethouder R. Bleker, de heer Rijkeboer, de heer Ter Horst, de heer Ten Vergert, de heer De Man, de heer Kruyt, de heer Lengton, de heer Detert Oude Weme, W. Tekkelenburg (CU), P. Hillen (SP), GJ vd Veen (CDA), J. van Agteren (BBE), E. Westerbeek (D66), M. Smit (PvdA)

Wethouder Bleker geeft aan dat wethouder Wallinga nog in gesprek is/gaat met Achilles en Emos. De ontwikkelingen zullen in september/oktober worden geagendeerd. Vragen van insprekers welke nog niet zijn beantwoord worden schriftelijk afgehandeld.

Besluit: punt laten staan op aandachtspunten en toezeggingenlijst .

c) Mededelingen stadsdeelmanager

29 juni 09: opening spelen in het bos Lonneker

d) vaststellen agenda

Beslissing: agenda is vastgesteld

e) Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d 21 04 2009

Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld met vermelding van:

C.J.M. Hannink GL: graag toevoegen dat GL tegen bebouwing vrijgekomen gronden (agrarische bestemming) is bij agendapunt III a vaststellen bestemmingsplan "Bolhaar-Roessingh 2006, herziening 1", stuknummer 13857

f) aandachtspunten en toezeggingenlijst

aandachtpunten:

A 1 Pilot ’t Vaneker , wethouder Bleker: agendering september/oktober 2009

A 3 Ontwikkelingen in de Bolhaar , zie agendapunt Ib

A 4 geluidskunst Cultuurlijn, vervolgbespreking in september/ met bewoners Museumlaan.

Besluit: A1 agenderen voor   15 sept of 27 okt 2009, A3 handhaven en A4 agenderen in september 09.

g) Rondvraag    

n.v.t.


•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Hengelose Wig/ visie Wageler Parken, door bureau Eelerwoude/cultuurland, de heer G. Lubbers

Presentatie RO- ontwerp door de heer M. Götz (ontwerper DSOB)

Sprekers: C.J.M. Hannink (GL), P. Hillen (SP), E. Westerbeek (D66), G.J. vd Veen (CDA), J. van Agteren (BBE), M. Smit (PvdA), W. Tekkelenburg (CU), A. Enklaar (VVD), de heer Goolkate, de heer Van de Velde, de heer Rijkeboer, de heer F. Zeilemaker, de heer G. Lubbers, de heer M. Götz en wethouder R. Bleker

Agendapunt is informatief mbt initiatieven, cultuurhistorisch belang en ecologische visie.


•  Klik hier voor alle sprekers

b) Wijkzorgteam stadsdeel noord, stand van zaken en ontwikkelingen door de heer H. Egberink (procesmanager DMO).

Spreker: de heer H. Egberink.  

Agendapunt is informatief

 

III Beoordeling raadsvoorstellen

n.v.t.


•  Klik hier voor alle sprekers
SLUITING 22.30 uur