Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

SP: P.M. Hillen; PvdA: M. Smit (tot 21.45 uur); Burgerbelangen: J. van Agteren; CDA: G. Oude Egberink; VVD: F. Uçar (tot 21.45 uur); GroenLinks: C.J.M. Hannink; ChristenUnie: W. Tekkelenburg

Wethouder R.W. Bleker

Ambtelijk: J. van Dam (stadsdeelmanager)

Afwezig :

VVD: W.R. van der Hoek; PvdA: C. Neijhoft; D66: E. Westerbeek; CDA: G.J. van der Veen

I OPENING

a) Mededelingen: Bekendmaking afwezigen

b) Mededelingen wethouder: geen

c) Mededelingen stadsdeelmanager

Maakt melding van diverse feestelijke gebeurtenissen op 19 maart 2009 mbt welkomst- en totziensborden Twekkelerveld, website Twekkelerveld alles aanwezig, bekendmaking naam Fietspad, presentatie ringtone Twekkelerveld en beplakken lantarenpalen Twekkelveld.

-          3e Fitheidstestdag Roombeek op 18 april 2009

-          Veiligheidsmaatregelen busbaan/Roomweg (extra verlichting, hekwerk en bebording tbv veiligheid fietspad, afsluiting toegang auto’s)

Er zal door de stadsdeelmanager aandacht worden besteed aan het (te hard rijden door) bouwverkeer.  

Mededeling R. van Faassen: Er wordt door stadsdeelbeheer Noord een schouw georganiseerd voor de commissie nav de toezegging door wethouder J. vd Zee (stedelijk) ihkv Beheer Openbare Ruimte. Uitnodiging volgt.

d) vaststellen agenda, agendapunten II en III worden omgewisseld

Besluit: agenda is vastgesteld

e) Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d. 03 februari 2009

Besluit: de besluitenlijst is vastgesteld.

f) aandachtspunten en toezeggingenlijst

aandachtpunten:

A 1 Pilot ’t Vaneker , zie agendapunt III b

A 2 Versterking Stadsdeelcommissie , afdoen

A 3 Ontwikkelingen in de Bolhaar mbt de voetbalvelden, zie agendapunt II a

Besluit: A2 afdoen 

g) Rondvraag    

Presentatie door de heer F. Zeilemaker en de heer R. van Faassen inzake plaatsing (in openbare ruimte) zitobject gemaakt door SBB scholieren en door inschrijving in bezit gekomen van de heer Zeilemaker. Uitnodiging plaatsing volgt.


•  Klik hier voor alle sprekers

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Niet ontvankelijk/ongegrond verklaren van bezwaarschriften plangebied WvG bolhaar 13791
•  Klik hier voor alle sprekers

Raadsvoorstel niet ontvankelijk/ongegrond verklaren van bezwaarschriften plangebied WvG bolhaar 13791 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering

b) Vaststellen wijziging 20 Welstandsnota, beeldkwaliteitsplan 't Vaneker wonen in het landschap 13799

Sprekers: G. Oude Egberink (CDA), M. Smit (PvdA), J. van Agteren (BBE), C.J.M. Hannink (GL), F. Uçar (VVD), W. Tekkelenburg (CU), P. Hillen (SP), de heer Nijenhuis, de heer Bult, de heer Grave, de heer Vaneker en wethouder R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Raadsvoorstel Vaststellen wijziging 20 Welstandsnota, beeldkwaliteitsplan 't Vaneker wonen in het landschap 13799 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering met een stemverklaring van de SP (GL overlegt met de fractie over een evt stemverklaring)


Toezegging wethouder: actuele stand van zaken omtrent aanvraag van het Kunsthuis van de familie Vaneker en verhouding landinrichting/ stadsrandzone betreffende het Vaneker wordt via mail verspreid.

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

Brief inzake stand van zaken rond Cultuurmijl 13725, presentatie door de heer R. vd Lugt, Cultuurintendant DMO gemeente Enschede

Sprekers: G. Oude Egberink (CDA), J. van Agteren (BBE), C.J.M. Hannink (GL), W. Tekkelenburg (CU), P. Hillen (SP), M. Smit (PvdA), F. Uçar (VVD), de heer vd Lugt en wethouder R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Sociale Agenda Twekkelerveld, presentatie door de heer T. Hijkoop, Ontwikkelmanager Sociale Agenda Enschede Noord

Sprekers: G. Oude Egberink (CDA), J. van Agteren (BBE), C.J.M. Hannink (GL), W. Tekkelenburg (CU), P. Hillen (SP), de heer Ten Have, de heer Hijkoop


•  Klik hier voor alle sprekers
SLUITING 22.25 UUR