Voorzitter:

G. Oude Egberink

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

SP: P.M. Hillen; PvdA: M. Smit; VVD: F. Uçar;  GroenLinks: C.J.M. Hannink; ChristenUnie: W. Tekkelenburg CDA: G.J. van der Veen; PvdA: C. Neijhoft; D66: E. Westerbeek

Wethouder R.W. Bleker

Ambtelijk: J. van Dam (stadsdeelmanager)

Afwezig :

VVD: W.R. van der Hoek; Burgerbelangen: J. van Agteren; G. Dijkhuizen

I OPENING

a) Mededelingen

- Geluidskunst Cultuurmijl: afgesproken is dat er na de geluidstest op 12 mei (waar de bewoners nog voor worden uitgenodigd), indien dan nog gewenst, een gesprek met bewoners zal plaatsvinden.

- Opnemen Geluidskunst Cultuurmijl op de agenda voor 16 juni 2009

- Bekendmaking afwezigen

Mededeling de heer W. ten Have, Wijkraad Twekkelerveld

- de commissieleden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het Zomerfestival op 6 juni a.s. om met bewoners in gesprek te komen. Uitnodiging volgt nog via de raadsgriffie.

b) Mededelingen wethouder

- 13 mei 2009: herdenking vuurwerkramp

- 9 mei 2009: fittest Twekkelerveld bij ROC

- 16 mei 2009: Teambeattle Twekkelerveld (6-kamp)

- Nieuwe MORS Noord: de heer F. Landman

c) Mededelingen stadsdeelmanager: n.v.t.  

d) vaststellen agenda Beslissing: agenda is vastgesteld

e) Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d. 03 februari 2009

Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

f) aandachtspunten en toezeggingenlijst

aandachtpunten:

A 1 Pilot ’t Vaneker , agendering voor de komende vergadering dd 16-6-09

A 3 Ontwikkelingen in de Bolhaar , in behandeling

T 3 ’t Vaneker, nav vragen M. Smit, afdoen

Besluit: T3 afdoen en A1 agenderen voor 16 juni 2009

g) Rondvraag    

n.v.t.


•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Scoren in de wijk (Twekkelerveld) presentatie door C. Euverman (projectmedewerker)

Sprekers: C.J.M. Hannink (GL), P. Hillen (SP), E. Westerbeek (D66), G.J. vd Veen (CDA, J. van Dam, C. Euverman en wethouder R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

b) Stavaza Jaarplan 2009

Sprekers: C.J.M. Hannink (GL), W. Tekkelenburg (CU), P. Hillen (SP), C. Neijhoft (PvdA), F. Uçar (VVD), E. Westerbeek (D66), G.J. vd Veen (CDA) en J. van Dam.


•  Klik hier voor alle sprekers

c) Toekennen bewonersbudgetten WWI 2009-2010, door J. van Dam (stadsdeelmanager)

Sprekers: F. Uçar (VVD), E. Westerbeek (D66), M. Smit (PvdA) en J. van Dam.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Commissie stemt in met betreffende toekenning budgetten.

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen bestemmingsplan "Bolhaar-Roessingh 2006, herziening 1", stuknummer 13857

Sprekers: C.J.M. Hannink (GL)

Besluit: raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan "Bolhaar-Roessingh 2006, herziening 1", stuknummer 13857 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering

b) Verlenen uitvoeringskrediet dorpsplein Lonneker, stuknummer 13860

Sprekers: C.J.M. Hannink (GL), P. Hillen (SP), M. Smit (PvdA), F. Uçar (VVD), E. Westerbeek (D66), G.J. vd Veen (CDA) en wethouder R. Bleker

Besluit: raadsvoorstel Verlenen uitvoeringskrediet dorpsplein Lonneker, stuknummer 13860 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering

c) Vaststellen bestemmingsplan "Lonneker 2006 Herziening 1", stuknummer 13906

Sprekers: G.J. vd Veen (CDA) J. van Dam en wethouder R. Bleker

Besluit: raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan "Lonneker 2006 Herziening 1", stuknummer 13906 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering


•  Klik hier voor alle sprekers
SLUITING 21.30 UUR