Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

mw. M.R.M. Lutjann

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw Rauhe; CDA: G. Oude Egberink, G.J. van der Veen; VVD: Enklaar; ; ChristenUnie: mw. Meijer-Ytsma; D66: E. Westerbeek; Fractie L/C: mw. Liedtke; GL: mw. Van Heijster

Wethouder: R. Bleker
Ambtelijk: J. Bron (SDM),

 

Afwezig:

BBE: Van Maanen; PvdA: mw. Van Hees; Stadspartij: F. Lammerink, VVD: J. Hatenboer

 

I  OPENING

VASTSTELLEN AGENDA

VASTSTELLEN BESPREEKPUNTEN

MEDEDELINGEN


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

HET WAGELER

 • Inleiding door Jan Bron
 • Mieke van Dragt, over de Zorgboerderij de Viermarken
 • Jan Rikus Limbeek (Waterschap Regge en Dinkel) over het tracé van Roombeek
 • Ton Swagten, over kwaliteitsverbetering Landgoed Het Wageler/Abraham Ledeboerpark

Sprekers: Westerbeek, van der Veen, Enklaar en Liedtke


•  Klik hier voor alle sprekers

 

WK VOETBAL, ONDER DE 20 JAAR

Sprekers: van der Veen en Westerbeek

Belangrijke data:

 1. 06-03-2005 Loting i.v.m. welke 4 ploegen in Enschede zullen spelen
 2. 11-03-2005 Officiele aftrap

•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  VRAGEN EN MEDEDELINGEN

MEDEDELING VAN DE HEER G. VAN DEN BOS (BURGER)

Sprekers: dhr. Van den Bosch, weth Bleker

Wethouder Bleker laat weten dat de plek van het monument vast staat en niet meer gewijzigd kan worden. Ook de keuze van de kunstenaar is bepaald en zal niet meer worden gewijzigd.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN (vervolg)

BUURT IN ACTIE - STAND VAN ZAKEN VAN DE PROJECTEN

 • Sportveld bij V.V. Rigtersbleek, toelichting door Janny van Gils
 • Skatebaan in de Twekkelerzone
 • Opknapbeurt Zwiksplein
 • Het Pannaveld bij speeltuin Het Heelal, toelichting door Janny van Gils

Sprekers: Oude Egberink


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  VRAGEN EN MEDEDELINGEN (vervolg)

RONDVRAAG INZAKE DE 3 ACACIA'S

Sprekers: mevr. Barelds, weth. Bleker

Wethouder Bleker meldt dat het inderdaad zo is dat de 3 acacia’s op het Roomveldje zullen blijven staan en dus niet gekapt worden.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN (vervolg)

BEWONERSINITIATIEVEN

 • Midwinterhoornwandeling Lonneker, gepland op 18-12-2005
 • Afvalverwijdering Lonneker, toelichting door Rixt Wibier

Sprekers: van der Veen, Enklaar

De commissie stemt unaniem in om deze bewonersinitiatieven te ondersteunen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  VRAGEN EN MEDEDELINGEN (vervolg)

RONDVRAAG VAN MEVR. VAN HEIJSTER (GROENLINKS) INZAKE DE HOV-NOORD

Sprekers: Westerbeek, van Heijster


•  Klik hier voor alle sprekers

 

IV  VASTSTELLEN BESLUITENLIJST

De besluitenlijst is vastgesteld.

 

V  AANDACHTSPUNTENLIJST

BRANDWEERPOST

De vraag wordt gesteld in de eerstvolgende Stedelijke commissie.

 

VI  TER KENNISNAME (ter inzage)


•  Klik hier voor alle sprekers

 


SLUITING:  20.05 uur