Voorzitter:

G.J. van der Veen

Secretaris:

mw. M.R.M. Lutjann

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw Rauhe; G. Dijkhuizen; VVD: A. H. Enklaar; ChristenUnie: mw. Meijer-Ytsma; D66: E. Westerbeek; Fractie L/C: mw. Liedtke; Stadspartij: U. Visser; BBE: H. Bouwhuis

Wethouder: R. Bleker
Ambtelijk: J. Bron (SDM)

Afwezig:

(mk): PvdA: mevr. Van Hees, CDA: G.J. Oude Egberink, GL: mw. Van Heijster, Stadspartij: F. Lammerink, BBE: Van Maanen

 

I  OPENING

a) VASTSTELLEN AGENDA

Besluit:  de agenda is vastgesteld.

b) VASTSTELLEN BESPREEKPUNTEN

c) MEDEDELINGEN


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder Bleker stelt voor een bezoek te brengen aan het van Heekpark. De commissieleden gaan hiermee akkoord en dit punt wordt op de aandachtspuntenlijst geplaatst.

 

II  VRAGEN EN MEDEDELINGEN

a) INSPREKER DHR. G. VAN DEN BOS INZAKE DE CORRESPONDENTIE TUSSEN DE GEMEENTERAAD EN MINISTER REMKES

Sprekers: A. Enklaar, U. Visser


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) RONDVRAAG VAN MEVR. H. MEIJER-YTSMA (CHRISTENUNIE) INZAKE  PLEIN WEST INDIE


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder Bleker zegt toe: dat hij met name over de renovatie meer duidelijkheid zal vragen en onder de aandacht bij de Woonplaats zal brengen dat dit beter gecommuniceerd dient te worden met de bewoners.

 

III  SOCIALE PIJLER ROOMBEEK

a) INLEIDING DOOR ROELOF BLEKER

b) PRESENTATIE ROOMBEKERSCHAT DOOR BEN KOEKEN VAN HET TEAM ROOMBEEK SWSN  

Insprekers: Mevr. S. Schuiten en dhr. B. Koenen

Sprekers: M. Rauhe, H. Meijer-Ytsma, E. Westerbeek, B. Liedtke, A. Enklaar, U.Visser


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissieleden stellen voor om als de Roombekerschat op Talmaplein is afgerond om daar weer een stand van zaken van te krijgen in de commissie.

c) STAND VAN ZAKEN PROJECTEN SOCIALE PIJLER ROOMBEEK SWSN

  • Algemeen, toelichting door Jan Bron
  • Nieuwe initiatieven, toelichting door Rixt Wibier
  • Voorzieningencluster, toelichting door Hennie Maartens

Insprekers: Wethouder Bleker, dhr. J. Bron en Mevr. S. Schuiten

Sprekers: M. Rauhe, E. Westerbeek, B. Liedtke


•  Klik hier voor alle sprekers

 

IV  HERDENKING: KORTE TOELICHTING DOOR DE STICHTING HERDENKING

Inspreker: dhr. A. Dohmen

Sprekers: U. Visser, H. Meijer-Ytsma en M. Rauhe


•  Klik hier voor alle sprekers

 

V  BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN: BESPREEKPUNTEN

  • Ontwikkelingsplan Grolsch-Mekkelholt.

Inspreker: Dhr. H. Burkink (namens bewonerscomité van Damflat) en dhr. Van Leeuwen (ING)

Sprekers: E. Westerbeek, U. Visser, A. Enklaar, B. Liedtke, H. Meijer-Ytsma, M. Rauhe


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder Bleker zegt toe: dat er een nadere precisering inzake de thematische detailhandel uit is gegaan naar Gedeputeerde Staten en dat deze ook uit zal gaan aan de Raad. Verzoek commissie: de commissie verzoekt de wethouder om op korte termijn inrichtingsalternatieven met de bewoners van de van Damflat te gaan bespreken.


Besluit: het raadsvoorstel gaat als bespreekpunt naar de Raad.

 

VI  BESLUITENLIJST EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

a. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST VERGADERING d.d. 29-03-05

Besluitenlijst wordt vastgesteld.

b. AFDOENING TOEZEGGINGENVERGADERING t/m 29-03-05


•  Klik hier voor alle sprekers

 

VII  AANDACHTSPUNTENLIJST

•  Klik hier voor alle sprekers

Mevrouw Meijer-Ytsma doet het verzoek om Plein West Indie toe te voegen aan de aandachtspuntenlijst, zodat de commissie nog op een later tijdstip een stand van zaken hieromtrent ontvangt.

 

VIII  TER KENNISNAMESLUITING:  22.00 uur.