Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

Mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: M. Smit; CDA: G.J. van der Veen;
VVD: F. Uçar; SP: M. Gloerich (vervanging mw. P.M. Hillen);
Burgerbelangen: J. van Agteren; ChristenUnie: W. Tekkelenburg (vervanging mw. H. Meijer); D66: E. Westerbeek; GroenLinks: R. Tenkink

Wethouder: R.W. Bleker

Ambtelijk: J. van Dam (stadsdeelmanager), mw. R. Wibiër (senior mdw), mw. N. Gerritsen (projectleider gezonde wijk)

 

Afwezig m.k.:

PvdA: mw. C. Neijhoft; VVD:, mw. W.R. van der Hoek; CDA: G. Oude Egberink

 

I OPENING

a) Mededelingen

  • Opening speelkunstwerk in Wijkpark Deppenbroek op 29 augustus
  • Opening Prismare 1 september
  • Opening voetbalseizoen dames in het Arke Stadion om 19.00 uur vooraf aan wedstrijd FC Twente/Heerenveen

b) Vaststellen agenda

Beslissing: de agenda is vastgesteld

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d. 29 mei 2007

Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld, met de wijziging dat de heer Tekkelenburg niet aanwezig was maar mw Meijer namens de ChristenUnie.

d) aandachtspunten en toezeggingenlijst

CDA vraagt naar planning mbt bepalen officieel standpunt raad, weth. Bleker vraagt na en koppelt terug naar cie.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Rondvraag

1- G. van den Bos - Verklarende tekst op een straatnaambord van de Renbaanstraat

2- W. ten Have (vz wijkraad Twekkelerveld) – situatie rond nieuwbouw  gezondheidscentrum en sloop/nieuwbouw winkelcentrum

Weth. vraagt na wat de stand van zaken is rond de planning en voortgang van de nieuwbouw van het gezondheidscentrum en zal de volgende agenda hierop terugkomen.

Vwb het winkelcentrum: het beeldkwaliteitsplan komt binnenkort naar de raad, de bouwvergunning is binnen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Parkeren in Roombeek – stuk nummer 12769, voorafgegaan door een presentatie en toelichting over de toegepaste methodiek bij het onderzoek naar betaald parkeren in Roombeek door Ewald Dijkstra van Ecorys AVM

Sprekers: E. Dijkstra, G.J. van der Veen, F. Uçar, M. Smit, R. Tenkink, M. Gloerich, E. Westerbeek, J. van Agteren, R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

beslissing: het voorstel Parkeren in Roombeek wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad.

 

b) Wet voorkeursrecht gemeenten “Vaneker”- stuk nummer 12822

Sprekers: G.J. van der Veen, F. Uçar, E. Westerbeek, M. Smit, R. Tenkink, J. van Agteren, W. Tekkelenburg, M. Gloerich


•  klik hier voor alle sprekers

Beslissing: het voorstel Wet voorkeursrecht gemeenten “Vaneker” wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad.
Toezegging: Er wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de raad om verder te praten over de ontwikkelingen en het bestemmingsplan ’t Vaneker, met name over de Zuidkamp. (termijn: dit jaar, uiterlijk volgende agenda datum bekend)

 

c) Grondexploitatie Kanaalzone kunstijsbaan – stuk nummer 12828

Sprekers: M. Smit, R. Tenkink, J. van Agteren, W. Tekkelenburg, M. Gloerich, E. Westerbeek, G.J. van der Veen, R. Bleker


•  klik hier voor alle sprekers

Beslissing: het voorstel grondexploitatie Kanaalzone kunstijsbaan wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad, met dien verstande dat de SP voornemens is een stemverklaring af te leggen.

 

d) Vaststellen van wijziging 8 van de welstandsnota beeldkwaliteit Tichelerhof – stuk nummer 12826

Sprekers: geen
Beslissing: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Voortgangsrapportage Stadsdeel Noord 2007, toelichting door Rixt Wibiër

Sprekers: mw. R. Wibiër, W. Tekkelenburg, M. Gloerich, E. Westerbeek, G.J. van der Veen, F. Uçar, R. Tenkink, J. van Agteren, R. Bleker, J. Nijenhuis, G. Dijkhuizen (aanvullende mededeling

Spinnerij Oosterveld: in september is een rondleiding gepland (datum volgt); de opening is gepland op 2 november.

Voorgesteld: de nieuwe ontwikkelingsmanager van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer voor stadsdeel Noord is Joop Nijenhuis.

Toezeggingen:

  • Mbt renovatie West-Indiëplein: De wethouder zal uitzoeken en verzoeken aan de bouwmij om de opslag van bouwmaterialen op het Kozakkenpark zo minimaal mogelijk te houden en eventueel te verplaatsen.
  • Mbt imago Deppenbroek: onderzoek van Pip Advice naar het imago is bijna afgerond, de resultaten worden in de cie teruggekoppeld.

•  klik hier voor alle sprekers

 

 

b) Gezond in de wijk Roombeek, presentatie en toelichting door Nancy Gerritsen (projectleider De gezonde wijk Roombeek)

Sprekers: mw. N. Gerritsen, Dhr. Nijhuis (wijkraad Twekkelerveld), mw. Van Ulzen (wijkraad Twekkelerveld), F. Uçar, R. Bleker

Nav de presentatie kunnen vragen worden ingediend die per mail door Nancy Gerritsen zullen worden beantwoord.


•  klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING: 22.35 uur