Voorzitter:

Dhr. G. Dijkhuizen

Secretaris:

mw. M.R.M. Lutjann

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. Van Hees, mw Rauhe;; VVD: A. H. Enklaar; ChristenUnie: mw. Meijer-Ytsma; D66: E. Westerbeek; Fractie L/C: mw. Liedtke; CDA: G.J. Oude Egberink, G.J. van der Veen GL: mw. Van Heijster,  BBE: Van Maanen

Wethouder: R. Bleker
Ambtelijk: J. Bron (SDM)

Afwezig:

(mk): Stadspartij: F. Lammerink

 

I  OPENING

1)  VASTSTELLEN AGENDA

Besluit:  de agenda is vastgesteld.

2)  VASTSTELLEN BESPREEKPUNTEN

3)  MEDEDELINGEN

De voorzitter meldt dat de vergadering om 20.30 een moment geschorst zal worden, omdat de Enschedese Marsband een poging zal ondernemen om in het Guiness Book of Records te komen. De muzikanten stijgen op in vijf heteluchtballonnen om vanuit de lucht een concert te geven.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  VRAGEN EN MEDEDELINGEN

1)  START VAN DE VOORSCHOOL BIJ HET OPENBAAR ONDERWIJS, MET NAME DIE BIJ DE OBS

Inspreker: dhr. P. van Leeuwen (Consent)

Sprekers: E. Westerbeek, M. van Hees, H. Meijer, G. Oude Egberink, B. Liedtke, M. van Heijster, A. Enklaar, J. van Maanen, wethouder Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  de commissie is van mening dat de discussie over voorscholen bij het openbaar onderwijs een stadsbrede discussie is en derhalve in de stedelijke commissie thuis hoort. De commissie merkt op dat dit onderwerp niet tot na de zomer kan blijven liggen en indien mogelijk nog voor de zomer op een agenda geplaatst dient te worden. Bovendien hoort dit onderwerp thuis in de portefeuille van wethouder Helder. De voorzitter merkt op dat hij in overleg zal treden met de griffier om de mogelijkheden van agendering van dit onderwerp door te nemen.

 

2)  COMPENSATIEPAKKET NOORD

De bewoners van Enschede Noord willen graag de laatste stand van zaken weten omtrent het compensatiepakket Noord.

Inspreker: dhr. J. Roos

Sprekers: M. Rauhe, B. Liedtke, M. van Hees, E. Westerbeek, wethouder Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  de voorzitter merkt op dat hij hieromtrent ambtelijk nog navraag zal doen en zal verzoeken of men vanuit de gemeente de informatiestroom hieromtrent naar de burger toe wil verbeteren. Tevens zal de voorzitter navraag doen of dit onderwerp nog op een agenda geplaatst kan worden. Wethouder Bleker merkt nog op dat er zeer binnenkort een bewonersbijeenkomst voor de Horstlindelaan zal worden georganiseerd ivm met de voorgenomen verkeersmaatregelen.

 

3)  RONDVRAAG VAN MEVR. M. VAN HEIJSTER (GROENLINKS), DHR. E. WESTERBEEK (D66) EN DHR. G. DIJKHUIZEN (PVDA) INZAKE WEIGEREN VERGUNNINGEN AFSCHEIDSCONCERT CAFE BOUWHUIS

Sprekers: E. Westerbeek, M. Rauhe, wethouder Bleker (vervanger portefeuille wethouder Le Loux)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III  BESLUITENLIJST EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

1)  VASTSTELLEN BESLUITENLIJST VERGADERING D.D. 27-04-2005

Besluit:  de besluitenlijst is vastgesteld.

2)  AFDOENING TOEZEGGINGEN VERGADERING D.D. 27-04-2005

De heer Oude Egberink merkt op dat toezegging 1 van de lijst kan.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

IV  AANDACHTSPUNTENLIJST

De heer van der Veen merkt op dat het voorzieningencluster is doorgeschoven naar een andere vergadering en ziet dat graag op de aandachtspuntenlijst terugkomen. Mevr. Van Hees merkt op dat de schouw van Heekpark is geweest en deze van de aandachtspuntenlijst af kan.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

V  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

1)  JAARPLANWAAIER STADSDEELBEHEER

Presentatie: B. Morsink (Stadsdeelbeheer Noord)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2)  STICHTING NOORD 2040

Presentatie: B. Morsink (Stadsdeelbeheer Noord)

Sprekers: G. Dijkhuizen, A. Enklaar, G. Oude Egberink, M. van Hees, E. Westerbeek


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  de commissie wenst op de hoogte gehouden te worden van de stand van zaken van Stichting Noord 2040. Dit wordt op de aandachtspuntenlijst geplaatst.

 

3)  TERUGBLIK OP HET WK VOETBAL ONDER 20 JAAR

Sprekers: B. Morsink (Stadsdeelbeheer Noord), G. Peters (voorzitter VV Rigtersbleek)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

4)  ONTWIKKELINGEN TWEKKELERVELD

Spreker: L. Dennenberg (Stadsdeelmanagement Noord)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

5)  WANDELROUTE TWEKKELERVELD

Spreker: J. van Gils (Stadsdeelmanagement Noord)


•  Klik hier voor alle sprekers

 


 


VII  SLUITING:  21.30 uur.