Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

M.R.M. Lutjann

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw Rauhe; VVD: A.H. Enklaar; D66: E. Westerbeek; CDA: G.J. van der Veen; ChristenUnie: J. van der Graaf; BBE: R. Blaauw; Stadspartij: F. Lammerink;

Wethouders: R. Bleker

Afwezig:

(mk): PvdA: mevr. Van Hees; GL: mw. Van Heijster; Fractie L/C: mw. Liedtke; CDA: G.J. Oude Egberink; ChristenUnie: mw. Meijer-Ytsma

 

I OPENING

a. Vaststellen agenda.

Besluit: de agenda is vastgesteld.

b. Vaststellen besluitenlijst 18-10-2005.

Besluit: de besluitenlijst wordt vastgesteld

c. Aandachtspuntenlijst en toezeggingenlijst.

Besluit: ongewijzigd vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers

d. Vragen en mededelingen

1) Rondvraag van dhr. E. Westerbeek

Sprekers: Westerbeek, van der Veen, wethouder Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a. Vaststellen slotcalculatie Schurinksweide.

Sprekers: Rauhe, Blaauw, Wethouder Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel kan als hamerstuk naar de debat raad van 19-12-2005.

 

b. Najaarsnota Roombeek.

Inspreker: dhr. R. Winderink (projectbureau Roombeek)
Sprekers: Rauhe, Westerbeek,van der Graaf, van der Veen, Lammerink, Blaauw, Wethouder Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel kan als hamerstuk naar de debat raad van 19-12-2005.

 

I OPENING (vervolg)

d. Mededeling

Sprekers:dhr. J. Bron en wethouder Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder Bleker meldt dat Enschede Noord 2040 in overleg met de “Stichting Surplus” is overeengekomen om STEN2040 te doen laten voorbestaan in een vorm waarin zowel het bestuur als de aansturing van de werkzaamheden miv 1 december 2005 in handen worden gelegd van “Stichting Surplus”.

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Stand van zaken Cremer

Inleiding: wethouder Bleker
Sprekers: Rauhe, Enklaar, Westerbeek, van der Veen, van der Graaf, Blaauw, Lammerink


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b. Bewonersinitiatieven / Buurt in Actie. Verantwoording 2005 / Voorstel inzet 2006.

Sprekers: Westerbeek, wethouder Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e. Enquete Bolhaar/Walhof.

Presentatie: mevr. A. Nijhuis


•  Klik hier voor alle sprekers

De heer Enklaar stelt voor om de aandachtspunten naar aanleiding van het onderzoek De Bolhaar/Walhof te agenderen voor de vergadering van 14-02-2006 en verzoekt de wethouder om dan een stand van zaken te geven en de mogelijkheden inzake deze aandachtspunten te benoemen. De commissie is unaniem voor dit voorstel en verzoekt dit op de aandachtspuntenlijst te plaatsen.

 

d. Bouwprojecten in Twekkelerveld.

Inleiding: dhr. Maarten Rol (DSOB-PMBE)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

c. Bezoek New York

Sprekers: wethouder Bleker, van der Graaf


•  Klik hier voor alle sprekers

 

f. Inzet SECA-gelden 2006.

Sprekers: van der Graaf, wethouder Bleker en dhr. Bron


•  Klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING: 22.10 uur.