Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

Mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering

PvdA: M.R.H. Smit; mw. C.J. Neijhoft; CDA:G.J. Oude Egberink; G.J. van der Veen VVD: F. Uçar, mw. W.R. van der Hoek; SP: mw. P.M. Hillen; BBE: J. van Agteren;
GroenLinks
: R. Tenkink; CU: J. van Houdt (vervanger mw. Meijer);
D66: E. Westerbeek;

Wethouder: R.W. Bleker

Ambtelijk: J. Bron (stadsdeelmanager); H. Maartens (kwartiermaker/projectmanager voozieningencluster/cultuurcluster Roombeek); mw. R. Wibier (projectmedewerker);
T. van Snellenberg (programmamanager Roombeek); J. Lieverdink (verkeerskundige Enschede Noord)

Overig: mw. S. Schuite (Alifa, wijkmanager Noord); B. Koenen (Alifa)

Afwezig:

CU: mw. H. Meijer

 

I OPENING

a) Vaststellen agenda.

Besluit: De agenda is vastgesteld.

b) Vaststellen besluitenlijsten vergaderingen d.d. 14 februari en 18 april 2006

Besluit: de besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld

c) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Geen opmerkingen


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) Vragen en mededelingen

1. Bouw aan de Voermanstraat - mw. P. Hillen (SP)

Sprekers: mw. P. Hillen, R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

Er zijn 4 presentaties gehouden (punten a t/m d) om de commissie en de aanwezigen te informeren over de voortgang van de projecten in Roombeek.  De commissie heeft hiermee een totaalbeeld van de stand van zaken gekregen voor de komende raadsperiode 2006-2010.


 

a) Voorzieningcluster Roombeek - toelichting op de inhoud door Rixt Wibier

Sprekers: G.J. van der Veen, R. Tenkink, R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Cultuurcluster Roombeek - toelichting op bouw en inrichting door Hennie Maartens

Sprekers: mw. R. van der Hoek, mw. P. Hillen, R. Tenkink


•  Klik hier voor alle sprekers

 

c) Sociale pijler – toelichting door Jan Bron

Roombekerschat – toelichting door B. Koenen;
WMO pilot Roomveldje – toelichting door mw. S. Schuite

Sprekers: E. Westerbeek, R. Tenkink, F. Uçar


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) Ontwikkeling Roombeek – toelichting door Ton van Snellenberg

Sprekers:R. Tenkink, E. Westerbeek, G. Oude Egberink , mw. R. van der Hoek, G. Dijkhuizen (in relatie tot betrokkenheid raadsleden vorige periode), F. Uçar ,  R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Toelichting proces rond herinrichting Potsweg door Jeroen Lieverdink

Sprekers: M. Smit, E. Westerbeek, G. Oude Egberink , G.J. van der Veen, R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Verlenen subsidie ontwikkeling en opstart project Droombeek – stuknr. 12147

Sprekers: mw. R. van der Hoek, R. Tenkink, E. Westerbeek


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad

 

SLUITING: 22.00 uur