\Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

S. Persijn

Deelnemers vergadering

PvdA: M.R.H. Smit; CDA: G.J. Oude Egberink; G.J. van der Veen VVD: mw. W.R. van der Hoek; SP: mw. P.M. Hillen; BBE: J. van Agteren; GroenLinks: R. Tenkink; D66: E. Westerbeek.

Wethouder: R.W. Bleker

Ambtelijk: J. Bron (stadsdeelmanager); mw. L. Dennenberg (SDM); mw. R. Wibiër (SDM);
C. Purmer (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling); J. van Aaken (Project Management Bureau Enschede); mw. K. Grotenhuis (DPGO- project BASIS)

Afwezig m.k.:

PvdA: mw. C.J. Neijhoft; VVD: F. Uçar; CU: mw. H. Meijer

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Stadsdeelrapportage – inbreng voor het Jaarplan 2007

b) Buurt In Actie – 2007 vervolg in Walhof/Bolhaar

Voorstel: mini BIA in Voortsweide (projectenoverzicht BIA Walhof Bolhaar 2006 ter vergadering uitgedeeld)

Sprekers: mw. L. Dennenberg, mw. R. Wibiër, J. Bron, C. Purmer, Mw. R. van der Hoek, M. Smit, G. Oude Egberink, R. Tenkink, E. Westerbeek, mw. P. Hillen

Besluit:

  • Waterloop Roombeek wordt volgende vergadering gepresenteerd;
  • mbt aangeschafte scooters voor de politie: Sdm zal bewoners vragen naar de ervaringen en dit terugkoppelen naar de commissie
  • mbt groenonderhoud: in stadsdeel Zuid wordt het groen door bewoners en gemeente samen onderhouden. De Stadsdeelbeheerder Noord zal gevraagd worden om de volgende vergadering toe te lichten of dit voor stadsdeel Noord ook te realiseren is
  • mbt Cremer Museum: er is een “verleidingsboekje”in de maak en besluitvorming tav exploitatie wordt voorbereid, komt terug in de commissie
  • mbt BIA: de commissie stemt in met het vervolgen van BIA in Walhof/Bolhaar (een jaar) en het voorstel om Voortsweide als BIA-wijk op te nemen en uit budget Roombeek te bekostigen

c) Brede Actieve Scholen in de Stadsdelen (BASIS) – Noord en Twekkelerveld

Sprekers: C. Purmer, mw. K. Grotenhuis, H. Workel (inspreker), G.J. van der Veen, E. Westerbeek, mw. P. Hillen, M. Smit, mw. R. van der Hoek, R. Tenkink, H. van Agteren

De commissie wil graag op werkbezoek wanneer het project zichtbaar vordert.

e) Impressie Kookschrift Burgerparticipatie

Sprekers: mw. L. Dennenberg, H. van Agteren, G.J. van der Veen


•  Klik hier voor alle sprekers

 

I OPENING (vervolg)

a) Mededelingen

b) Vaststellen agenda

De agenda is vastgesteld; De inhoudelijke agendapunten worden eerst besproken; Stadsdeelrapportage en keuze Buurt in Actie-wijk worden samengevoegd tot één agendapunt.

c) Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 26 september 2006

Besluit: de besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Aandachtspuntenlijst: Landinrichting Noord: portefeuillehouder vd. Zee in de commissie uitnodigen voor een volgende vergadering en handhaving buitengebied tevens in die vergadering agenderen.
Openstaande toezegging wordt door J. Bron nagegaan: per mail commissie informeren over samenstelling van de te bouwen koopwoningen en welke verkeersopoplossingen zullen worden getroffen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Rondvraag

1- Dhr. Tenkink – financiële problemen Stichting Kinderboerderij Noord
2- Dhr. Stoevenbelt – problemen kinderboerderij Noord
3- Dhr. Westerbeek – sloop voormalige Grolsche brouwerij
4- Mw. Hannink – Vliegveld (wel aangemeld, niet aanwezig)
5- Dhr. Hendriksen – taalachterstand in Twekkelerveld agv bezuiniging bibliotheek
6- Dhr. Nijhuis – Brede school Twekkelerveld in relatie tot bezuiniging op de bibliotheek
7- Dhr. De Jonge -  gevolgen voor kinderen agv bezuiniging op de bibliotheek
8- Dhr. Ten Have – bezuiniging op de bibliotheek
9- Dhr. Kocx – bezuiniging op de bibliotheek
10- Dhr. Spiele – verkeersdruk Roessinghsbleekweg
11-Dhr. Zeilemaker – verkeersdruk Roessinghsbleekweg

  • Mbt Kinderboerderij Noord zal de pf houder vd Zee worden gevraagd om structurele problematiek rondom kinderboerderijen op te pakken.
  • Mbt tot de bezuiniging op de bibliotheek zal overleg plaatsvinden over de maatregelen voordat de raad een besluit moet nemen.
  • Verkeersdruk Roessinghsbleekweg wordt besproken bij beoordelen raadsvoorstel bestemmingsplan Bolhaar/Roessingh.

•  Klik hier voor alle sprekers

 

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen grondexploitatie "Roomweg/Voortsweg en Roombeekstraat" en verlenen uitvoeringskrediet – stuknummer 12310

Besluit: het voorstel 12310 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad

b) Vaststellen  “Herziening 1 van het bestemmingsplan ’t Sybrook” – stuknummer 12309

Besluit: het voostel 12309 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad


•  Klik hier voor alle sprekers

 

c) Vaststellen herziening 1 bestemmingsplan Roombeek (Grolschterrein Zuid) – stuknummer 12337

Sprekers: mw. R. van der Hoek, mw. P. Hillen, H. van Agteren, G.J. van der Veen, E. Westerbeek, J. van Aaken, R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel 12337 wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raad; In Januari 2007 wordt parkeren in Roombeek geagendeerd in de commissie.

 

d) Instemmen met de voorstellen m.b.t. de Spoorzone Lonneker – stuknummer 12341

Sprekers: R. Tenkink, G.J. van der Veen, H. van Agteren, R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel 12341 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad.

 

e) Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Bolhaar/Roessingh – stuknummer 12345

Insprekers: L. Spiele, F. Zeilemaker; Sprekers: G.J. van der Veen, R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel 12345 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad.

 

SLUITING