Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: B. van Dijk, M.A. Rauhé-Meijer, S.A. Ahmed; CDA: P.G. Welman;
VVD: A.H. Enklaar; Burgerbelangen: B.J. Sanders; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: W. Tekkelenburg;  
wethouders: J. van der Zee, E. Helder, R.W. Bleker

Afwezig:

CDA: H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: H.A. Nijhuis; D66: E. Eerenberg

 

OPENING EN RONDVRAAG

- Mevr. Duurland (namens ouders/leerkrachten obs De Lipper) / dhr. Ansink (wijkraad Velve-Lindenhof): voorgenomen sluiting van obs De Lipper
- Dhr. Voogsgeerd: herinrichting Gronausestraat, fietsers op de rijbaan
- Mevr. Schukkink: duidelijkheid over de aanpak van de Dr. Stamstraat
- W. Tekkelenburg (ChristenUnie): Uitvoering besluit doodlopende straat Bosbeekjuffer

Vanwege een technische storing zijn delen van dit agendapunt niet opgenomen. Excuses voor het ongemak.


•  Beluister dit agendapunt

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Presentatie ‘Samen naar buiten’

Sprekers: mevr. Molemaker (Alifa), P.G. Welman (CDA), M.A.Rauhé-Meijer (PvdA), wethouder Van der Zee, dhr. Klatt (dorpsraad Glanerbrug)

Vanwege een technische storing is dit agendapunt niet opgenomen. Excuses voor het ongemak.


 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-b Eindverantwoording Jaarplan 2008 & Vaststellen Jaarplan 2009

Sprekers: M.J. Arends (GroenLinks), M.J. Gloerich (SP), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), P.G. Welman (CDA), B.J. Sanders (Burgerbelangen), A.H. Enklaar (VVD), wethouder Van der Zee, A. Fransen (sdm Oost), dhr. De Hollander (wijkraad Eekmaat), dhr. Ansink (wijkraad Velve-Lindenhof)

De commissie doet de suggestie om de eindverantwoording volgend jaar zoveel mogelijk prestatiegericht op te stellen (planning versus werkelijke uitkomst). Verder doet de commissie de suggestie om voor de overgang naar de nieuwe commissie in 2010 een dossier samen te stellen van de voorgaande raadsperiode.

De wethouder zegt toe dat activiteiten in wijkcentrum De Eekmaat mogelijk zullen blijven en kijkt naar de mogelijkheid van een ‘sleutelhouder’ voor het pand.


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: de commissie stemt in met de eindverantwoording van het Jaarplan Oost  2008 en stelt het Jaarplan Oost 2009 vast.

 

II-c Sociaal plan Scheurserve

Sprekers: S.A. Ahmed (PvdA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), M.J. Arends (GroenLinks), A.H. Enklaar (VVD), B.J. Sanders (Burgerbelangen), wethouder Van der Zee, A. Stauttener (sdm Oost)


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: de commissie stemt in met het sociaal plan Scheurserve.

 

II-d Fietspad Noord Eschmarkerrondweg

Sprekers: B. van Dijk (PvdA), A.H. Enklaar (VVD), wethouder Van der Zee

De wethouder geeft aan dat het betreffende inrichtingsplan reeds eerder is vastgesteld door de gemeenteraad en zegt toe de commissie in te lichten over de procedure en hoe het zit met het betreffende fietspad.


•  Beluister dit agendapunt

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

III-a Vaststellen van de exploitatieovereenkomst, planschadevergoedingsovereenkomst, koopovereenkomst en kredietaanvraag Heutinkstraat (stuk nr. 13683)

Geen sprekers.

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

III-b Vaststellen van het ontwikkelingsplan De Eschmarke (stuk nr. 13685)

Sprekers: A.H. Enklaar (VVD), B. van Dijk (PvdA), P.G. Welman (CDA), M.J. Gloerich (SP), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), M.J. Arends (GroenLinks), B.J. Sanders (Burgerbelangen), wethouder Bleker

De wethouder zegt toe de commissie nog voor de raadsbehandeling in een besloten setting nader te informeren.


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

SLUITING: 23.30 uur