Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer, S.A. Ahmed; CDA: P.G. Welman; VVD: H.A. Nijhuis;
SP
: M.J. Gloerich; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: W. Tekkelenburg;  wethouder: J. van der Zee

Afwezig:

PvdA:, B. van Dijk; CDA: H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: A.H. Enklaar; Burgerbelangen: B.J. Sanders; D66: E. Eerenberg

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Inzet van bewonersbudgetten Ministerie VROM “Vogelaar-gelden”

Sprekers: M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), M.J. Arends (GroenLinks), P.G. Welman (CDA), M.J. Gloerich (SP), wethouder Van der Zee


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: De commissie stemt in met het gezamenlijk voorstel van de wijkorganen en stadsdeelmanagement om de bewonersbudgetten in te zetten in een door de Dorpsraad Glanerbrug nader te bepalen gebied in Glanerburg.

 

II-b Presentatie eindrapportage Seniorenproof in Zuid-Oost

Sprekers: Dhr. Witbreuk (wijkraad Zuid-Oost), P.G. Welman (CDA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Gloerich (SP), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), M.J. Arends (GroenLinks), wethouder Van der Zee


•  Beluister dit agendapunt

 

SLUITING: 20.35 uur