Voorzitter:

F. Ucar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.A. RauhĂ©-Meijer; CDA: P.G. Welman, H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: H.A. Nijhuis;  Burgerbelangen: B.J. Sanders; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; D66: E. Eerenberg; wethouder: J. van der Zee

Afwezig:

PvdA: B. van Dijk, S.A. Ahmed; VVD: A.H. Enklaar

 

OPENING EN RONDVRAAG

- B.J. Sanders (Burgerbelangen): Bouw 101 woningen omgeving Heidevlinder


•  Beluister dit agendapunt

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Verantwoording 2009 & (concept) Jaarplan 2010

Sprekers: dhr. Witbreuk (wijkraad Zuid-Oost), dhr. Klatt (dorpsraad Glanerbrug), dhr. Ansink (wijkraad Velve-Lindenhof), E. Eerenberg (D66), H.A. Nijhuis (VVD),M.J. Arends (GroenLinks), M.J. Gloerich (SP), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), P.G. Welman (CDA), B.J. Sanders (Burgerbelangen), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), wethouder Van der Zee, A. Fransen (stadsdeelmanager Oost), H.J.M. Heijdens (stadsdeelbeheer Oost), dhr. Spijk (politie)

De wethouder zal de openstaande vragen m.b.t. de verkeerscamera en matrixbord aan de Gronausestraat per e-mail beantwoorden.


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: de stadsdeelcommissie stemt in met de verantwoording 2009 en met het Jaarplan 2010.

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

III-a Vaststellen wijziging 22 Welstandsnota Enschede (beeldkwaliteitsplan Cascade)

Sprekers: W. Tekkelenburg (ChristenUnie), wethouder Van der Zee


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

SLUITING: 20.45 uur