Voorzitter:

B.J. Sanders

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: N.A. Klerk, K. Boz; VVD: F.H. Deuzeman; D66: E. Eerenberg; CDA: P.G. Welman; Burgerbelangen: N. van den Berg; GroenLinks: R. Wessels; SP: M.A. van Luttikhuizen; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; Enschede Solidair: W. Jager; wethouder: J. Hatenboer

Afwezig:

VVD: J.B. Diepemaat; D66: J.A. van Lijf

 

OPENING EN RONDVRAAG

- P.G. Welman (CDA): Verkeersveiligheid rond St. Gerardusschool
•  Beluister dit agendapunt

 

TERUGBLIK EERSTE VERGADERING

Sprekers: B.J. Sanders (voorzitter), J. Hatenboer (wethouder), P.G. Welman (CDA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), E. Eerenberg (D66)


•  Beluister dit agendapunt

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Herinrichting Noord Esmarkerrondweg

Sprekers: dhr. De Raad (namens Vereniging Noord Esmarkerrondweg), P.G. Welman (CDA), E. Eerenberg (D66), F.H. Deuzeman (VVD), R. Wessels (GroenLinks), W. Jager (Enschede Solidair), N.A. Klerk (PvdA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), M.A. van Luttikhuizen (SP), N. van den Berg (Burgerbelangen), J. Hatenboer (wethouder)


•  Beluister dit agendapunt

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

III-a Geen medewerking herziening bestemmingsplan wonen in bijgebouw van Riebeekstraat 38, stuk nr. 14428

Geen sprekers


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III-b Geen medewerking verlenen aan herziening bestemmingsplan voor het vestigen van een winkel aan de Gronausestraat 1066, stuk nr. 14448

Sprekers: dhr. Takkenberg (namens verhuurder pand Gronausestraat 1066), P.G. Welman (CDA), E. Eerenberg (D66), F.H. Deuzeman (VVD), R. Wessels (GroenLinks), W. Jager (Enschede Solidair), K. Boz (PvdA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), M.A. van Luttikhuizen (SP), N. van den Berg (Burgerbelangen), J. Hatenboer (wethouder)


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: de wethouder neemt het raadsvoorstel terug. Een nieuw of aangepast raadsvoorstel wordt in een volgende vergadering besproken.

 

III-c Vaststellen bestemmingsplan Eeftink-West, stuk nr. 14471

Sprekers: P.G. Welman (CDA), E. Eerenberg (D66), F.H. Deuzeman (VVD), R. Wessels (GroenLinks), W. Jager (Enschede Solidair), N.A. Klerk (PvdA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), M.A. van Luttikhuizen (SP), N. van den Berg (Burgerbelangen)


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III-d Vaststellen bestemmingsplan Glanerburg, herziening 1, stuk nr. 14472

Sprekers: P.G. Welman (CDA)


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III-e Vaststellen bestemmingsplan Heidevlinder West, stuk nr. 14480

Sprekers: N. van den Berg (Burgerbelangen), M.A. van Luttikhuizen (SP), W. Jager (Enschede Solidair), R. Wessels (GroenLinks), F.H. Deuzeman (VVD), E. Eerenberg (D66), P.G. Welman (CDA), dhr. De Boer (namens Dorpsraad Glanerbrug), J. Hatenboer (wethouder), B.J.M. ter Huurne (projectmanager)

De wethouder zegt toe de vragen van Burgerbelangen zo spoedig mogelijk per e-mail te beantwoorden.


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt vooralsnog als een bespreekpunt geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering. De fracties Burgerbelangen, SP en Enschede Solidair geven nog voor de raadsvergadering aan of de toegezegde beantwoording van de vragen afdoende is om het raadsvoorstel alsnog als een hamerstuk te agenderen.

 

SLUITING: 21.55 uur