Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer, B. van Dijk, S.A. Ahmed; CDA: H.M. Kloppers-Platvoet, P.G. Welman; VVD: H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen:
B.J. Sanders; GroenLinks: C.J.M. Hannink; ChristenUnie: W. Tekkelenburg;
D66: E. Eerenberg
wethouders: J. van der Zee; J.H.A. Goudt; ambtelijk: A. Fransen (SDM Oost)

Afwezig:

VVD: A. Enklaar

 

I OPENING

a) Mededelingen

  • De voorzitter meldt dat er een datum is vastgesteld voor de eerste themabijeenkomst (WMO): woensdagavond 21 maart 2007 bij sportvereniging Vogido.
  • De beantwoording van wethouder Bleker inz. de afsluiting van het Landgoed Stokhorst wordt geagendeerd in de volgende vergadering.

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 16 januari 2007

Besluit: vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

  • A1: De aanpak van ’t Bultserve is inmiddels opgenomen in het Jaarplan 2007.
  • A2: Wordt geagendeerd in de volgende vergadering.
  • T3: De wethouder geeft aan dat de Studie noordelijke verkeersader (agendapunt II-a) het toegezegde verkeersonderzoek betreft, maar gaat dit op verzoek van de commissie nog eens na en koppelt dit terug.
  • T4: De wethouder verwacht na het zomerreces met een voorstel te kunnen komen.

Besluit: het aandachtspunt A1 wordt afgevoerd van de aandachtspuntenlijst.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Rondvraag

1. M.A. Rauhé-Meijer (PvdA): Verkeerssituatie Vosbultweg/Kerkstraat/Euregioweg

De wethouder onderzoekt op dit moment enkele preventieve maatregen t.a.v. het kruispunt. De inrichting van de Euregioweg blijft vooralsnog ongewijzigd.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Studie noordelijke verkeersader

Presentatie/toelichting: R.J. van den Hof (verkeerskundige)
Schriftelijke reactie: dhr. Arends (Natuur- en Milieuraad)
Sprekers: dhr. De Raad (Vereniging Noord-Esmarkerrondweg), dhr. De Hey (Vereniging Behoud Hoge Boekel), dhr. Kaaks (bewoner), B. van Dijk (PvdA), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), B.J. Sanders (BBE), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), E. Eerenberg (D66), C.J.M. Hannink (GroenLinks),   H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Gloerich (SP), wethouder Goudt (portefeuille Verkeer)

De wethouder (Goudt) benadrukt dat op dit moment nog niet wordt gevraagd om een standpunt van de commissie, maar een denkrichting voor vervolgonderzoek. De wethouder zegt toe de suggesties van de commissie, de planning en de onderzoeksvragen voor het vervolgonderzoek i.r.t. het Boswonen-project samen te vatten in een memo aan de commissie.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Renovatie speeltuin Varvik

Presentatie: dhr. Hemme (St. Enschedese Speeltuinen), dhr. Oosterbaan (NUSO), dhr. Gorter (medewerker speeltuin Varvik)
Sprekers: wethouder Van der Zee, M.J. Gloerich (SP), H.A. Nijhuis (VVD), C.J.M. Hannink (GroenLinks), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), P.G. Welman (CDA), B.J. Sanders (BBE), E. Eerenberg (D66), A. Fransen (Sdm-Oost)

De commissie neemt met complimenten kennis van de plannen voor de herinrichting van speeltuin ’t Varvik.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

c) Kennismaking ontwikkelingsmanager DMO en de Gids Sociale Kwaliteit

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.


SLUITING: 22.15 uur