Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer, S.A. Ahmed, B. van Dijk; CDA: H.M. Kloppers-Platvoet, P.G. Welman; VVD: H.A. Nijhuis, A.H. Enklaar; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: C.J.M. Hannink; Burgerbelangen: R. Blaauw; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt; D66: E. Eerenberg; wethouder: J. van der Zee

Afwezig:

Burgerbelangen: B.J. Sanders; GroenLinks: M.J. Arends

 

OPENING EN RONDVRAAG

- Dhr. Beute (directeur basisschool De Fonteyn): Huisvesting
- Dhr. Van der Zee (wijkraad Velve-Lindenhof): Uitdijende termijnen aannemers
- P.G. Welman (CDA): Overlast coffeeshop Glanerbrug
- H.M. Kloppers-Platvoet (CDA): Stand van zaken Aram-pand


•  Beluister dit agendapunt

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

III-a Instemmen met beschikbaar stellen van een aanvullend uitvoeringskrediet voor de realisatie van de nieuwbouw van de Rots en ’t Schip (stuk nr. 13253)

Sprekers: P.G. Welman (CDA), wethouder Van der Zee, E. van Proosdij (manager vastgoedontwikkelingen)
Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eersvolgende raadsvergadering.

 

III-b Instemmen met aanleg voetbalkunstgras op ’t Zoutendijk en beschikbaar stellen krediet (stuk nr. 13250)

Sprekers: H.A. Nijhuis (VVD), wethouder Van der Zee
Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eersvolgende raadsvergadering.

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Stand van zaken Diekmanterrein

Sprekers: mevr. Strating (bewoner), dhr. Wassen (Vereniging Diekman Es), dhr. Witbreuk (wijkraad Zuid-Oost), B. van Dijk (PvdA), P.G. Welman (CDA), H.A. Nijhuis (VVD), C.J.M. Hannink (GroenLinks), M.J. Gloerich (SP), R. Blaauw (Burgerbelangen), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), wethouder Van der Zee, M.A.J. Korstanje (ontwikkelingsmanager stadsdeel Oost)

De wethouder meldt dat er geen concrete plannen bestaan voor de vestiging van een moskee op het Diekmanterrien. Wel hebben er enkele verkennende gesprekken op ambtelijk niveau plaatsgevonden. Op dit moment is er geen zicht op de haalbaarheid. De wethouder zegt toe de commissie en bewoners tijdig te zullen informeren wanneer dit wel het geval is. Er zijn op dit moment geen alternatieve locaties in beeld.

De wethouder zegt toe na te gaan of er beleid bestaat voor gebedsoproeping en de eventuele geluidsoverlast die dit met zich mee kan brengen.

De wethouder zegt toe met een notitie duidelijkheid te verschaffen over wat het college in het algemeen verstaat onder een ‘maatschappelijke en culturele functie’.


•  Beluister dit agendapunt

 

II-b Black spot kruising Oostweg-Schukkinkweg

Sprekers: A.H. Enklaar (VVD), M.J. Gloerich (SP), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA),E. Eerenberg (D66), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), R. Blaauw (Burgerbelangen), mevr. Piepers (Buurtkring Eschmarke), dhr. Kromhof (bewoner), mevr. Hesselman (Noabers Aamsveen), dhr. De Boer (dorpsraad Glanerbrug), wethouder Van der Zee

De commissie kan zich niet vinden in de voorgestelde noodoplossing en draagt het College op om eerst met een structureel plan te komen.


•  Beluister dit agendapunt

 

II-c Stand van zaken handhaving Wadi’s in Oikos

Sprekers: dhr. Redder (bewoner), H.A. Nijhuis (VVD), S.A. Ahmed (PvdA), R. Blaauw (Burgerbelangen), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), M.J. Gloerich (SP), wethouder Van der Zee

De wethouder betreurt de verkeerde inschatting van de handhavingsmogelijkheden in het verleden, maar wil nu voor deze situatie een oplossing vinden die kan rekenen op draagvlak onder de bewoners


•  Beluister dit agendapunt

 

SLUITING: 22.45 uur