Voorzitter:

A.S. Ar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: B. van Dijk, M.A. Rauhé-Meijer; CDA: H.M. Kloppers-Platvoet, P.G. Welman; VVD: R.F. Echtermeijer; ChristenUnie: P. Datema; GroenLinks: J.A.R. Tenkink; D66: A. van Duinen; Stadspartij: U. Visser; Wethouder: J.F. Hassink

Afwezig (mk):

BBE: R. Blaauw

 

I OPENING

a. Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

b. Vaststellen besluitenlijst 17 januari 2006

Besluit: vastgesteld.

c. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

De onderwerpen ‘Aureliavlinder’ en ‘Uitvoering deelplan Velve-Lindenhof’ worden toegevoegd aan de aandachtspuntenlijst.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d. Vragen en mededelingen

1) Dhr. Ansink (vz. Wijkraad Velve-Lindenhof) – Verplaatsing coffeeshop Katema

Sprekers: P.G. Welman (CDA), P. Datema (ChristenUnie), A. van Duinen (D66), U. Visser (Stadspartij), R.F. Echtermeijer (VVD), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), wethouder Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder geeft aan dat de verplaatsing van de coffeeshop conform alle geldende regels is verlopen. De burgemeester zal zich verdiepen in deze kwestie.

 

2) J.A.R. Tenkink (GroenLinks) – Winkelcentrum Stokhorst

Sprekers: J.A.R. Tenkink (GroenLinks), wethouder Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder verwacht dat de onderhandelingen tussen de gemeente en de projectontwikkelaar in maart 2006 afgerond zullen zijn. Hij ziet de uitkomst positief tegemoet.

 

3) J.A.R. Tenkink (GroenLinks) – Kinderboerderij Dolphia

Sprekers: J.A.R. Tenkink (GroenLinks), wethouder Hassink, U. Visser (Stadspartij), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), P. Datema (ChristenUnie)


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder legt uit dat de genoemde 2 euroton een geraamd bedrag is en dat, in de context van de totale grondexploitatie van het deelgebied Eschmarke, dit bedrag niet als een overschot op de begroting mag worden gezien.

 

4) M.A. Rauhé-Meijer (PvdA) – Afsluiting Livingstonestraat

Inspreker: mw. Bult (bewoonster Livingstonestraat)
Sprekers: M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), wethouder Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder zegt toe de commissie te informeren over de procedures die zijn gevolgd bij het afsluiten van de Livingstonestraat. Hij zal samen met mw. Bult ter plekke de situatie te bekijken. De wethouder kondigt verder aan dat de Beringstraat wordt opgenomen in het gemeentelijk strooiplan.

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a. Vaststellen deelplan Velve-Lindenhof – stuk nr. 11976

Toelichting: R.C. Eggink (Ontwikkelingsmanager gemeente Enschede)
Presentatie: G. Dijkema (Projectleider De Woonplaats)
Inspreker: dhr. Ansink (vz. Wijkraad Velve-Lindenhof)
Sprekers: M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), R.F. Echtermeijer (VVD), U. Visser (Stadspartij), A. van Duinen (D66), P. Datema (ChristenUnie), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), wethouder Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel gaat vooralsnog als een hamerstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering. GroenLinks wil het voorstel bespreken in de fractie en eventuele aanpassingen voorstellen met een motie of een amendement.

 

III OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Concept-ontwikkelingsvisie Diekmanterrein, opiniërende discussie

Presentatie: B.J.M. ter Huurne (Projectmanager gemeente Enschede)
Sprekers: P.G. Welman (CDA), P. Datema (ChristenUnie), A. van Duinen (D66), U. Visser (Stadspartij), R.F. Echtermeijer (VVD), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), B. van Dijk (PvdA), wethouder Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder geeft aan dat er in deze visie rekening is gehouden met de mogelijkheid van een buitenbad op het Diekmanterrein. De opmerkingen van de commissieleden worden verwerkt in de definitieve ontwikkelingsvisie, welke als onderdeel van de Kadernotitie Diekmanterrein zal worden voorgelegd aan de raad. De commissie gaat in hoofdlijnen akkoord met de voorgestelde visie en ziet de verdere uitwerking met belangstelling tegemoet.

 

IV STUKKEN TER KENNISNEMING

a. Brief ‘Haalbaarheid buitenbad in het Diekman’ – stuk nr. 12008

 

SLUITING: 22.45 uur