Voorzitter:

F. Ucar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: B. van Dijk, M.A. RauhĂ©-Meijer; CDA: P.G. Welman, H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: H.A. Nijhuis;  SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: M.J. Arends; D66: E. Eerenberg; wethouder: J. van der Zee

Afwezig:

PvdA: S.A. Ahmed; VVD: A.H. Enklaar; Burgerbelangen B.J. Sanders; ChristenUnie: W. Tekkelenburg;

 

OPENING EN RONDVRAAG

- H.M. Kloppers-Platvoet (CDA): Dolphia
- Dhr. Klatt (Dorpsraad Glanerburg): Mobiliteit
- Dhr. De Raad (Vereniging Noord Esmarkerrondweg): Drempels
- Mevr. Schouwink (namens bewoners): Herinrichting Ouverturestraat


•  Beluister dit agendapunt

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

II-a Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Heidevlinder Oost, stuk nr. 14331

Sprekers: M.J. Gloerich (SP), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), wethouder Van der Zee


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

II-b Nieuwbouw jeugdhonk De Hut Glanerbrug, stuk nr. 14393

Sprekers: dhr. Klatt (Dorpsraad Glanerburg), P.G. Welman (CDA), E. Eerenberg (D66), M.J. Arends (GroenLinks), H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Gloerich (SP), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), wethouder Van der Zee, E. van Proosdij (vastgoedontwikkelingen VBE)


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering

 

SLUITING: 20.45 uur