Voorzitter:

A.S. Ar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: B. van Dijk, M.A. Rauhé-Meijer; CDA: P.G. Welman; VVD: R.F. Echtermeijer; ChristenUnie: P. Datema; GroenLinks: J.A.R. Tenkink; D66: A. van Duinen; BBE: R. Blaauw

Wethouder: J.F. Hassink; ambtelijk: A. Fransen (Sdm)

Afwezig (mk):

CDA: H.M. Kloppers-Platvoet; Stadspartij: U. Visser

 

I OPENING

De voorzitter meldt dat de volgende vergadering van Stadsdeelcommissie Oost is verplaatst van 28 februari naar woensdag 15 februari 2006.

a. Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

b. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 13 december 2005

Besluit: ongewijzigd vastgesteld.

c. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Geen opmerkingen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d. Vragen en mededelingen

1) J.A.R. Tenkink (GroenLinks) – Nieuwbouwplan Winkelcentrum Eschmarke

Sprekers: wethouder Hassink, J. A.R. Tenkink (GroenLinks)
De wethouder legt uit dat er niet meer wordt gebouwd dan er is afgesproken. Het misverstand berust op het verschil tussen bruto en netto vloeroppervlak.

 

2) R.F. Echtermeijer (VVD) – Vogelvereniging De Goudvink

Sprekers: wethouder Hassink, P.G. Welman (CDA), R.F. Echtermeijer (VVD)


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder geeft aan dat er inmiddels een gesprek met dhr. Van Dijk heeft plaatsgevonden en zegt toe dat De Goudvink in ieder geval van de huidige locatie gebruik mag maken tot het moment dat zij een nieuwe locatie kan betrekken. Het streven is om binnen een half jaar tot een oplossing van het huisvestingsprobleem te komen.

 

3) R.F. Echtermeijer (VVD) – Problematiek Glanerbrug Zuid

Sprekers: wethouder Hassink, R.F. Echtermeijer (VVD)


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder geeft aan dat er veel vooruitgang is geboekt en is met name erg tevreden over de bijdrage die woningcorporatie Domijn hierin heeft gehad.

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

Er zijn geen raadsvoorstellen ter beoordeling aangeboden.

 

III OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Voortgang herstructurering Dolphia

Presentatie: B. van der Kooi (projectleider, namens Ons Huis)
Sprekers: M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), R.F. Echtermeijer (VVD), R. Blaauw (BBE), A. van Duinen (D66), P. Datema (ChristenUnie), P.G. Welman (CDA), A. Fransen (Sdm), wethouder Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b. Concept Jaarplan 2006 Enschede-Oost

Sprekers: P.G. Welman (CDA), P. Datema (ChristenUnie), A. van Duinen (D66), R. Blaauw (BBE), R.F. Echtermeijer (VVD), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), A. Fransen (Sdm), wethouder Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie neemt met algehele instemming en complimenten kennis van het jaarplan. De eerste verantwoording voor de uitvoering van het plan gebeurt bij de behandeling van de STARAP, ongeveer halverwege 2006.
De wethouder benadrukt het belang van het Stadsdeelgewijs werken in Enschede en doelt op een verdere verankering in het ambtelijke apparaat en de politiek. Met het oog op het aankomende Stadsbedrijf, geeft hij aan dat er vanuit de stadsdelen behoefte is aan vaste, kleine en herkenbare teams.
De wethouder kondigt aan in de volgende vergadering het raadsvoorstel m.b.t. de ruimtelijk-functionele invulling van het Diekmanterrein voor te willen leggen aan de commissie.

 

IV STUKKEN TER KENNISNEMING

  • Stand van zaken uitvoering motie Madioenstraat 115 (11959)
  • Terugkoppeling gesprek in Dolphia
  • Email inzake aantal m2 supermarkt in de Eschmarke

 

SLUITING: 21.30 uur