Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: B. van Dijk, S.A. Ahmed, M.E.J.H. Kronenburg; CDA: P.G. Welman,
H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: H.A. Nijhuis;  Burgerbelangen: B.J. Sanders;
SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; D66: E. Eerenberg; wethouder: J. van der Zee

Afwezig:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer; VVD: A.H. Enklaar

 

OPENING EN RONDVRAAG

- Dhr. Klatt (Dorpsraad Glanerbrug): Toegezegd onderzoek kruising Gronausestraat-Oostweg en rotonde Oostweg
- M.J. Arends (GroenLinks): Station De Eschmarke beter benut
- Dhr. Ter Haar: Brug Noord-Esmarkerrondweg


•  Beluister dit agendapunt

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Snelheidsbeperkingen Brinkstraat

Sprekers: P.G. Welman (CDA), B. van Dijk (PvdA), H.A. Nijhuis (VVD), wethouder Van der Zee


•  Beluister dit agendapunt

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

III-a Vaststellen voorbereidingsbesluit Winkelcentrum Stokhorst (stuk nr. 13928)

Sprekers: B.J. Sanders (Burgerbelangen), E. Eerenberg (D66), H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Gloerich (SP), M.J. Arends (GroenLinks), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), B. van Dijk (PvdA), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), wethouder Van der Zee


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

SLUITING: 20.00 uur