Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer, L.J.J. van Lier; CDA: P.G. Welman, H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt; D66: E. Eerenberg; wethouder: J. van der Zee; stadsdeelmanager: A. Fransen

Afwezig:

PvdA: B. van Dijk, S.A. Ahmed; VVD: A.H. Enklaar; BBE: B.J. Sanders

 

OPENING EN AGENDA

- H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), dhr. Klatt (dorpsraad Glanerbrug): vertraging werkzaamheden Gronausestraat
- Dhr. Klatt (dorpsraad Glanerbrug): n.a.v. besluitvorming Maisveldje in vorige stadsdeelcommissievergadering


•  Beluister dit agendapunt

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Ontwikkelingsvisie en pandverbetering Lipperkerkstraat

Sprekers: A.M. ter Horst (gemeente Enschede), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Gloerich (SP), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), wethouder Van der Zee, M.J. Arends (GroenLinks), E. Eerenberg (D66), dhr. Klein (Stedelijk wonen), dhr. Ansink (wijkraad Velve-Lindenhof)

De commissie neemt kennis van de stand van zaken. Een raadsvoorstel is te verwachten omstreeks januari/februari 2008.


•  Beluister dit agendapunt

 

II-b Sociaal Plan Dolphia

Sprekers: wethouder Van der Zee, A. Fransen (stadsdeelmanager), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), P.G. Welman (CDA), M.J. Arends (GroenLinks), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), E. Eerenberg (D66), dhr. Van den Heuvel (politie)

De commissie kan zich in grote lijnen vinden in de voorgestelde aanpak. Wel mist de commissie de aanwezigheid van een (nieuwe) bewonerscommissie in Dolphia en geeft hieraan de hoogste prioriteit. Deze en de overige opmerkingen van de commissie worden verwerkt in het plan.


•  Beluister dit agendapunt

 

II-c Evaluatie Buurt-in-Actie

Sprekers: wethouder Van der Zee, J. van de Schilde (stadsdeelmanagement Oost), dhr. Kok (dorpsraad Glanerbrug), M.J. Arends (GroenLinks), H.A. Nijhuis (VVD), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), A. Fransen (stadsdeelmanager), E. Eerenberg (D66), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), P.G. Welman (CDA)

De commissie neemt kennis van de evaluatie. De dorpsraad Glanerbrug (gelet op de reacties in de voormalige Buurt-in-Actie wijk Glanerburg Zuid) herkent de conclusies in het rapport en kan zich vinden in de voorgestelde aanbevelingen.


•  Beluister dit agendapunt

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

III-a Vaststellen beeldkwaliteitsplan winkelerf Glanerbrug (stuknr. 12891)

Geen sprekers.

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III-b Vaststellen voorbereidingsbelsuit winkelcentrum Stokhorst (stuknr. 12924)

Geen sprekers.

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III-c Instemmen herinrichting parkeerplaats Sportvoorzieningen Ekersdijk en beschikbaar stellen krediet (stuknr. 12915)

Sprekers: J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), M.J. Arends (GroenLinks), P.G. Welman (CDA), wethouder Van der Zee


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

SLUITING: 22.35 uur