Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer, B. van Dijk; CDA: P.G. Welman, H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: H.A. Nijhuis;  Burgerbelangen: B.J. Sanders; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; D66: E. Eerenberg; wethouder: J. van der Zee

Afwezig:

PvdA: S.A. Ahmed; VVD: A.H. Enklaar

 

OPENING EN RONDVRAAG

- H.M. Kloppers-Platvoet (CDA): Gronausestraat
- H.M. Kloppers-Platvoet (CDA): Schikgodinnen
- H.M. Kloppers-Platvoet (CDA) & H.A. Nijhuis (VVD): Winkelcentrum Stokhorst
- H.A. Nijhuis (VVD): Wadi’s


•  Beluister dit agendapunt

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Stadsdeelrapportage 1e helft 2009 & Koersdocument 2010

Sprekers: dhr. Scheffer (bewonerscommissie Dolphia), dhr. Klatt (dorpsraad Glanerbrug), wethouder Van der Zee, Fransen (stadsdeelmanager), dhr. Van der Zee (wijkraad Velve-Lindenhof), Sanders (Burgerbelangen), Gloerich (SP), Nijhuis (VVD), Rauhé-Meijer (PvdA), Welman (CDA), Eerenberg (D66), Arends (GroenLinks), Tekkelenburg (ChristenUnie), Heijdens (stadsdeelbeheer)


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: de commissie stemt in met de koers/prioritering zoals verwoord in het Koersdocument en wijst Dolphia en Eschmarke-Zuid aan als gebieden voor Buurt-in-Actie in 2010.

 

II-b Groot onderhoud Noord Esmarkerrondweg

Sprekers: dhr. Kemperink (namens de bewoners), Van Dijk (PvdA), Nijhuis (VVD), Tekkelenburg (ChristenUnie), Kloppers-Platvoet (CDA), dhr. Croockewit (namens Belangenvereniging Noord Esmarkerrondweg), Sanders (Burgerbelangen), wethouder Van der Zee, Te Velde (verkeerskundige), Fransen (stadsdeelmanager), Eerenberg (D66), Arends (GroenLinks), Ouald Chaib (politie), verschillende bewoners

De bewoners zijn van mening dat het voorgenomen groot onderhoud zal leiden tot een opwaardering van de weg en een toename van verkeer. De bewoners hebben een eigen onderzoeksbureau ingeschakeld om o.a. te kijken naar de breedte van de weg in relatie tot vrachtverkeer. De wethouder weerlegt dat er sprake is van een opwaardering, aangezien de weg al jaren geleden als verkeersader is aangewezen. Het onderhoud dient ter verbetering van de verkeersveiligheid.


•  Beluister dit agendapunt

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

III-a Vaststellen grondexploitatie Groen Velve-Lindenhof (stuk nr. 14109)

Sprekers: Nijhuis (VVD), Gloerich (SP), Arends (GroenLinks), Rauhé-Meijer (PvdA), Sanders (Burgerbelangen), Welman (CDA), Eerenberg (D66), wethouder Van der Zee, Hefti (planeconoom)


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

SLUITING: 22.20 uur