Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer, S.A. Ahmed; CDA: P.G. Welman; H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: H.A. Nijhuis;  Burgerbelangen: B.J. Sanders; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; wethouder: J. van der Zee

Afwezig:

PvdA: B. van Dijk; VVD: A.H. Enklaar; D66: E. Eerenberg

 

OPENING EN RONDVRAAG

- P.G. Welman (CDA): Brug Noord Esmakerrondweg


•  Beluister dit agendapunt

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Evaluatie verkeersveiligheid Heidevlinder

Sprekers: dhr. Boxem (Verkeersplatform Glanerburg), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), M.J. Arends (GroenLinks), H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Gloerich (SP), B.J. Sanders (Burgerbelangen), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), wethouder Van der Zee, P.J. te Velde (gemeente Enschede)

De commissie vraagt o.a. nog eens aandacht voor een veiligere oversteek ter hoogte van de busbaan. De wethouder geeft aan dat er sprake is van een gevoel van onveiligheid, maar dat de cijfers dit eerst moeten aantonen. Een kostbare  verkeerslichtinstallatie kan, gelet op de lage verkeersintensiviteit, averechts werken.


•  Beluister dit agendapunt

 

II-b Stand van zaken Dolpia

Sprekers: mevr. Scheffer (bewonerscommissie Dolphia), H.A. Nijhuis (VVD), B.J. Sanders (Brugerbelangen), M.J. Gloerich (SP), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), M.J. Arends (GroenLinks), H.M. Kloppers-Platvoer (CDA), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), wethouder Van der Zee, A. Fransen (stadsdeelmanager)

De bewonerscommissie uit haar bezorgdheid over de renovatie, de nieuwbouw en de nieuwe huurprijzen. Daarnaast vraagt zij aandacht voor De Kei, met name m.b.t. mogelijke drempelvrees voor ouderen en activiteiten voor 12-15 jarigen in de toekomst.

De wethouder neemt de signalen van de bewonerscommissie en de opmerkingen van de stadsdeelcommissie (o.a. goede communicatie met bewoners) mee naar de stuurgroep waarin ook Ons Huis is vertegenwoordigd.


•  Beluister dit agendapunt

 

II-c Sociaal plan Diekman Noord

Sprekers: J. van de Schilde (sdm Oost), dhr. Witbreuk (wijkraad Zuid-Oost), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), H.A. Nijhuis (VVD), B.J. Sanders (Burgerbelangen), M.J. Arends (GroenLinks), P.G. Welman (CDA), S.A. Ahmed (PvdA), M.J. Gloerich (SP), wethouder Van der Zee, A. Fransen (stadsdeelmanager)


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: de commissie stemt in met het Plan van aanpak.

 

SLUITING: 21.30 uur