Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer, S.A. Ahmed, B. van Dijk; CDA: H.M. Kloppers-Platvoet, P.G. Welman; VVD: H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt; wethouder: J. van der Zee

Afwezig:

CDA: VVD: A.H. Enklaar; Burgerbelangen: B.J. Sanders; D66: E. Eerenberg

 

OPENING EN RONDVRAAG

- Mevr. Ter Riet & P.G. Welman (CDA): Voortgang activiteiten Alifa in Oost
- H.M. Kloppers-Platvoet (CDA): Verlichting parkeerterrein Avanti
- P.G. Welman (CDA): Moskee op het Diekman
- Dhr. Ansink (wijkraad Velve-Lindenhof): Oosterkerk


•  Beluister dit agendapunt

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Verkeersveiligheid Heidevlinder

Sprekers: dhr. Bosman (Verkeersplatform Glanerburg), wethouder Van der Zee, H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), M.J. Arends (GroenLinks), H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Gloerich (SP), P.J. te Velde (gemeente - verkeerskundige)

De wethouder zegt toe te zullen kijken naar mogelijkheden om de overzichtelijkheid rond de stoplichten aan de Gronausestraat te verbeteren. M.b.t. de overige door het verkeers-platform aangedragen maatregelen, bepleit de wethouder eerst de resultaten van de evaluatie van de reeds gestarte werkzaamheden aan de Heidevlinder te willen afwachten. Deze evaluatie wordt uiterlijk in de vergadering van 26 augustus 2008 voor bespreking geagendeerd in de stadsdeelcommissie. Verder zegt de wethouder toe dat er een gesprek zal plaatsvinden tussen Veilig Verkeer Nederland en de gemeente over het verschil in standpunten.


•  Beluister dit agendapunt

 

II-b WENS stadsdeel Oost

Sprekers: burgemeester Den Oudsten, R. van de Heuvel (politie - afdelingchef Oost), S.A. Ahmed (PvdA), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), M.J. Arends (GroenLinks), H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Gloerich (SP), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), P.G. Welman (CDA)


•  Beluister dit agendapunt

 

II-c Charter Velve-Lindenhof

Sprekers: wethouder Van der Zee, M.A.J. Korstanje (gemeente – ontwikkelingsmanager), P.G. Welman (CDA), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), M.J. Gloerich (SP)

De charter wordt op maandag 31 maart ondertekend. Indien mogelijk, ontvangen de commissieleden voorafgaand de definitieve versie van de charter.


•  Beluister dit agendapunt

 

SLUITING: 22.40 uur