Voorzitter:

S. Arı

Secretaris:

mw. S.Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: Mw. M. Rauhé, CDA: P. Welman; VVD: R. Echtermeijer; Stadspartij: U. Visser; ChristenUnie: P. Datema; D66: A. van Duinen; GroenLinks: R. Tenkink; BBE: J.J. van Maanen
Wethouder: J. Hassink
Ambtelijk: R. Baveld (SDM)., R. Schulte (SDM-projectmedewerker),
mw. B. ter Huurne (DSOB proj.,

Afwezig:

(mk): PvdA: B. van Dijk; CDA: mw. L. Kloppers-Platvoet

 

I  OPENING

1.  VASTSTELLEN AGENDA

2.  MEDEDELINGEN


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  VRAGEN EN MEDEDELINGEN

 

1.  R. TENKINK (GROENLINKS) - BOERDERIJ ENGELBOER AAN DE ENGERINKSWEG, DIEKMAN ES

Sprekers: R. Tenkink, J. Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2.  R. TENKINK (GROENLINKS) - LEEFBAARHEID EEKMAAT WEST

Sprekers: R. Tenkink, J. Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder houdt de commissie op de hoogte door middel van toezenden van het verslag van de bespreking met de wijkraad. De bespreking vindt in juni plaats.

 

3.  P. WELMAN (CDA) - VEILIGHEIDSSITUATIE WIJZIGING TOEGANG AGRARISCH PERCEEL

Sprekers: P. Welman, J. Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder zal in gesprek gaan met de betrokken functionarissen m.b.t. de beste oplossing voor deze veiligheidssituatie en de uitkomst terugkoppelen naar de commissie.

 

III  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a.  VERKOOP EN TERUGKOOP SCHOOL DAALWEG

Sprekers: R. Echtermeijer, P. Datema, R. Tenkink, U. Visser, J.J. van Maanen, J. Hassink


•  Klik hier voor ale sprekers

De wethouder zal de commissie informeren als er voortgang te melden is en concretisering van de plannen aan de orde is.

 

b.  INVULLING GEBIED DIEKMAN

Presentatie: mw. B. ter Huurne (projectmanager DSOB)

Sprekers: mw. M. Rauhe, R. Tenkink, R. Echtermeijer, P. Datema, A. van Duinen, U. Visser, J. Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie wil de sport- en recreatiefunctie behouden als belangrijkste invulling van het gebied.  Mw. ter Huurne zal deze uitkomst meenemen in de globale uitwerking van de plannen.

 

c.  MEMO ONTWIKKELING CENTRUMGEBIED ESCHMARKE D.D. 4 MEI 2005

Inspreker: mw. Kwaadijk (namens verkeersouders Eschmarke)

Sprekers: P. Welman, U. Visser, P. Datema, R. Echtermeijer, J.J. van Maanen, J. Hassink


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder zal de informatie verstrekken die voorhanden is inzake de verkeersplannen in de Eschmarke waar 3VO om verzocht heeft, voor zover daar geen ruggespraak met de commissie voor nodig is. Betreffende de situatie van de Heidevlinder is door het college besloten dat de veiligheid moet verbeteren en dat er een ruimere opstelstrook wordt aangelegd. De overige plannen komen op 12 juli aan de orde.


De wethouder zal aan de projectwethouder Bleker vragen om het verzoek van de commissie tot onderhandeling met ING over een alternatieve locatie voor het winkelcentrum in te willigen en dit aan ING te vragen. De voorzitter stelt voor dat de commissieleden de problematiek in de fracties te bespreken en eventueel samen met een voorstel aan de raad te komen. De commissie stemt hiermee in.

 

d.  KADERNOTITIE DOLPHIA

Presentatie: B. van der Kooij (projectleider Dolphia)

Sprekers: P. Datema, U. Visser, A. van Duinen, R. Tenkink, mw. M. Rauhe, P. Welman, R. Baveld, R. Schulte


•  Klik hier voor alle sprekers

In november zal de samenwerkingsovereenkomst worden afgerond waarin de plannen geconcretiseerd zullen worden. De commissie zal na de zomer worden geïnformeerd over de voortgang en totstandkoming van deze overeenkomst.

 

IV  BESLUITENLIJST EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

1.  VASTSTELLEN BESLUITENLIJST VERGADERING D.D. 12 APRIL 2005

Besluit:  vastgesteld.

2.  AFDOENING TOEZEGGINGEN VERGADERINGEN T/M 12 APRIL 2005

Geen opmerkingen.
 


SLUITING:  22.55 uur.