Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: S.A. Ahmed, M.E.J.H. Kronenburg; CDA: H.M. Kloppers-Platvoet,
P.G. Welman; VVD: H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; Burgerbelangen:
B.J. Sanders; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt; wethouders: J. van der Zee,
J.H.A. Goudt

Afwezig:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer, B. van Dijk; VVD: A.H. Enklaar; GroenLinks:
M.J. Arends; D66: E. Eerenberg

 

OPENING EN RONDVRAAG

- H.A. Nijhuis (VVD): Tuinmanshuis landgoed Stokhorst
- H.M. Kloppers-Platvoet (CDA): HEMA in Glanerbrug
- P.G. Welman (CDA): Sportpark Bultserve


•  Beluister dit agendapunt

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Heroverweging besluit kruising Oostweg-Schukkinkweg

Sprekers: dhr. Klatt (dorpsraad Glanerbrug), dhr. Piepers (Buurtkring Eschmarke), wethouder Goudt, M.E.J.H. Kronenburg (PvdA), M.J. Gloerich (SP), H.A. Nijhuis (VVD), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), B.J. Sanders (Burgerbelangen)

De commissie verzoekt de wethouder om op een later tijdstip nader te willen worden geinformeerd over de voorgestelde doseerpalen.

De wethouder geeft aan dat een door enkele commissieleden voorgestelde zuidelijke ontsluiting van Glanerbrug/Eschmarke in strijd is met eerder door de raad vastgesteld beleid en wil hiervan alleen de mogelijkheden onderzoeken wanneer hier een nieuw raadsbesluit aan ten grondslag ligt.

De wethouder zoekt uit of verkeerslichten i.p.v. de rotonde een oplossing bieden voor het fietsverkeer en beantwoordt per e-mail alle openstaande vragen van de commissie

De wethouder en de commissie kunnen geen overeenstemming vinden over een mogelijke aanpak van de kruising Oostweg-Schukkinkweg. De wethouder overweegt om, met instemming van de commissie, middels een raadsvoorstel een besluit af te dwingen en om eventueel op stedelijk niveau de discussie aan te willen gaan over een mogelijke zuidelijke ontsluiting van Glanerbrug/Eschmarke.


•  Beluister dit agendapunt

 

II-b Wijkveiligheid Enschede (WENS) – stadsdeel Oost

Sprekers: A. Fransen (sdm Oost), J. van de Schilde (sdm Oost), dhr. Witbreuk (wijkraad Zuid-Oost), P.G. Welman (CDA), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Gloerich (GroenLinks), S.A. Ahmed (PvdA), wethouder Van der Zee


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: De commissie stemt in met de verwerking van de voorgestelde speerpunten en acties in het jaarplan van stadsdeel Oost.  De wethouder zoekt uit  of het door de ChristenUnie aangedragen nieuwe speerpunt ‘verkeersveiligheid Euregioweg’ als zodanig kan worden aangemerkt.

 

II-c Koersdocument Stadsdeel Oost 2009

Sprekers: dhr. Ansink (wijkraad Velve-Lindenhof), dhr. Witbreuk (wijkraad Zuis-Oost), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), P.G. Welman (CDA), H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Gloerich (SP), S.A. Ahmed (PvdA), wethouder Van der Zee

De commissie is uitgenodigd om nog voor de volgende vergadering middels een schouw inzicht te krijgen in de niveaus die worden gehanteerd voor het onderhoud van de openbare ruimte.


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde koers voor 2009 en wijst de wijk Scheurserve aan als Buurt-in-Aktie wijk in 2009 en 2010.

 

SLUITING: 21.50 uur