Voorzitter:

F. Uçar

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: S.A. Ahmed, A.K. Boersma (plv.); CDA: P.G. Welman, H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: H.A. Nijhuis; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; BBE: B.J. Sanders; D66: E. Eerenberg; wethouders: J. van der Zee, E. Helder

Afwezig:

PvdA: B. van Dijk, M.A. Rauhé-Meijer; VVD: A. Enklaar

 

OPENING EN RONDVRAAG

- Dhr. Ansink (wijkraad Velve-Lindenhof): Particuliere pandverbetering
- P.G. Welman (CDA)/M.A. Rauhé-Meijer (PvdA): Toename vrachtverkeer Kerkstraat
- H.M. Kloppers-Platvoet (CDA): Planning wegwerkzaamheden i.r.t. Gronausestraat


•  Beluister dit agendapunt

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Presentatie plannen Winkelcentrum Stokhorst

Sprekers: wethouder Helder, dhr. Minks (Multi Vastgoed), M.J. Gloerich (SP), H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Arends (GroenLinks), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), A.K. Boersma (PvdA), E. Eerenberg (D66), B.J. Sanders (BBE), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), wethouder Helder, dhr. Van der Sleen (winkeliersvereniging), dhr. Beumers (exploitant supermarkt), dhr. Westendorp (bewoner), dhr. Gossink (bewoner)


•  Beluister dit agendapunt

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

 

III-a Vaststellen grondexploitatie en verlenen krediet Winkelcentrum Stokhorst, stuk nr. 12818

Geen sprekers.

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III-b Vaststellen herziening 10 van het bestemmingsplan De Eschmarke, stuk nr. 12825

Geen sprekers.

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

IV-a Wijkactieplan Velve-Lindenhof

Sprekers: A. Fransen (stadsdeelmanager), A.F. van ’t Hullenaar (gemeente Enschede), wethouder Van der Zee, P.G. Welman (CDA), B.J. Sanders (BBE), E. Eerenberg (D66), M.J. Gloerich (SP), H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Arends (GroenLinks), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), S.A. Ahmed (PvdA)

De commissie kan zich vinden in de voorgestelde hoofdlijnen en ziet graag het concept wijkactieplan tegemoet. De wethouder zegt toe de gemeenteraad direct na vaststelling van het concept door B&W te informeren. (planning: 18 september)


•  Beluister dit agendapunt

 

IV-b Plan van aanpak Ontdekkingsreizigersbuurt

Sprekers: B. Can (stadsdeelmanagement), E. Eerenberg (D66), P.G. Welman (CDA), S.A. Ahmed (PvdA), M.J. Arends (GroenLinks), H.A. Nijhuis (VVD)

De commissie neemt kennis van en stemt in met het voorliggende plan van aanpak.


•  Beluister dit agendapunt

 

IV-c Stadsdeelrapportage

Sprekers: A. Fransen (stadsdeelmanager), H.A. Nijhuis (VVD), M.J. Arends (GroenLinks), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), S.A. Ahmed (PvdA), P.G. Welman (CDA), B.J. Sanders (BBE), Eerenberg (D66)


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: de commissie stemt met complimenten in met de verantwoording.

 

SLUITING: 22.35 uur