Voorzitter:

H.M. Kloppers-Platvoet (plv.)

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.A. Rauhé-Meijer, S.A. Ahmed; CDA: P.G. Welman; VVD: H.A. Nijhuis; Burgerbelangen: B.J. Sanders; SP: M.J. Gloerich; GroenLinks: M.J. Arends; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; D66: E. Eerenberg; wethouder: J. van der Zee

Afwezig:

F. Ucar (vz.); PvdA: B. van Dijk; VVD: A.H. Enklaar

 

OPENING EN RONDVRAAG

- P.G. Welman (CDA): Verkeersveiligheid Kerkstraat Glanerbrug
- P.G. Welman (CDA): Jeugdproblematiek Glanerburg
- S.A. Ahmed (PvdA): Jeugdoverlast in Velve-Lindenhof
- M.A. Rauhé-Meijer (PvdA): Helderheid over sluiting politiepost Glanerburg
- B.J. Sanders (Burgerbelangen): Speelveld/voetbalplaats Dolphia


•  Beluister dit agendapunt

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Sociale agenda’s Noord-Oost, Zuid-Oost en Glanerbrug

Sprekers: dhr. Klatt (Dorpsraad Glanerbrug), wethouder Van der Zee, M.J. Gloerich (SP), M.J. Arends (GroenLinks), H.A. Nijhuis (VVD), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), P.G. Welman (CDA), B.J. Sanders (Burgerbelangen), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), H.J.M. Maartens (Ontwikkelingsmanager gemeente), A. Fransen (Stadsdeelmanager)

Wethouder en commissie prijzen dhr. Klatt voor zijn grote inzet bij de totstandkoming van de sociale agenda Glanerburg.


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: De commissie stemt de sociale agenda’s Noord-Oost, Zuid-Oost en Glanerburg. De sociale agenda’s worden geintegreerd in het Jaarplan.

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

III-a Ontwikkeling Diekmanterrein, stuk nr. 14204

Sprekers: W. Tekkelenburg (ChristenUnie), E. Eerenberg (D66), B.J. Sanders (Burgerbelangen), P.G. Welman (CDA), S.A. Ahmed (PvdA), H.A. Nijhuis (VVD),M.J. Arends (GroenLinks), M.J. Gloerich (SP), wethouder Van der Zee


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III-c Vaststellen bp Velve-Lindenhof, herziening 1, stuk nr. 14220

Sprekers: dhr. Geesink (namens dhr. Logtenberg), P.G. Welman (CDA), B.J. Sanders (Burgerbelangen), E. Eerenberg (D66), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), M.J. Gloerich (SP), H.A. Nijhuis (VVD), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), wethouder Van der Zee,
T.H.A. Polman (Juridisch adviseur gemeente)


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III-b Gewijzigde vaststelling bp Groen Velve-Lindenhof, herziening 1, stuk nr. 14173
III-d Wijziging 28 Welstandsnota, stuk nr. 14175
III-e Vaststellen bp Wooldrik-Hogeland Zuid, herziening 1, stuk nr. 14129

Geen sprekers
Besluit: deze raadsvoorstellen worden als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

SLUITING: 21.30 uur