I Opening algemeen overleg om 14:00

II algemeen overleg in het kader van de programmabegroting 2004-2007 (agendapunt B 3) met de betreffende woordvoerder van de fracties

Sociale Pijler:

  Interrupties: S. Salikram ( PvdA (2004) ) M. van Heijster ( Groen Links (2004) )
  Interrupties: A. van Duinen ( D66 (2004) )

Fysieke Pijler:

  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links (2004) ) T. Windmulder ( PvdA (2004) )
  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA (2004) ) J. van der Zee ( Groen Links (2004) )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD (2004) ) U. Visser ( Stadspartij (2004) ) M. Kiranli-Kronenburg ( PvdA (2004) ) J. Hatenboer ( VVD (2004) ) H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA (2004) ) H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA (2004) )

Economische Pijler:

  Interrupties: Voortzitter F.M.J. van der Aa-Hahn J. Hatenboer ( VVD (2004) )
  Interrupties: G.J. Oude Egberink ( CDA (2004) ) A. van Duinen ( D66 (2004) ) G.J. Oude Egberink ( CDA (2004) ) J.A.R. Tenkink ( Groen Links (2004) ) C. Ornek ( PvdA (2004) ) A. van Duinen ( D66 (2004) ) Voortzitter F.M.J. van der Aa-Hahn C. Ornek ( PvdA (2004) )

Veiligheid, Stadsdelen, Samenwerking en Dienstverlening

  Interrupties: Burgemeester J.H.H. Mans
  Interrupties: W.E. Wallinga ( PvdA (2004) ) W.E. Wallinga ( PvdA (2004) )
  Interrupties: W.E. Wallinga ( PvdA (2004) )
  Interrupties: B. Heeringa ( CDA (2004) )